Tarımsal İşletmelere 600 TL katılım desteği verilecek

29.12.2021 17:25

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca hazırlanan Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmî Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan ve yürürlüğe giren karara göre devlet, başvuran herkese 600 TL verecek.

Tarımsal İşletmelere 600 TL katılım desteği verilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca hazırlanan Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmî Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan ve yürürlüğe giren karara göre devlet, başvuran herkese 600 TL verecek.

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca hazırlanan Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine dâhil olan tarımsal işletmelere 2021 yılı için 600 Türk lirası katılım desteği verilecek. Tebliğ, sistemin kurulduğu 81 kentte gönüllülük esasına dayalı bir şekilde ağa katılan işletmelere 2021 yılı için yapılacak katılım desteği ödemesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor. Ödemeler, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) ya da bakanlıkça oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olup, ÇMVA sistemine dâhil olan, bir muhasebe senesi boyunca tarımsal faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerini belirlenen zamanlarda veri toplayıcılarla paylaşan ve verileri Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne gönderilen tarımsal işletmelere yapılacak. Tarımsal işletmelere, “2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar”a istinaden işletme başına ve bir kereye mahsus olmak üzere bu sene için 600 Türk lirası katılım desteği ödenecek.

İlgili muhasebe senesinde ÇKS’ye ya da bakanlıkça oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olmayan, ÇMVA Katılım Anlaşması imzalamak üzere başvuruda bulunmayan, verilerini istenilen anda, doğru ve eksiksiz veri toplayıcılarla paylaşmayan, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nce yapılan değerlendirmelerin ardından formları doğrulanmayan, kendi talebiyle sistemden çıkan tarımsal işletmeler, ÇMVA katılım desteğinden yararlanamayacak. Destekleme ödemelerini haksız aldığı tespit edilen vatandaşlar 5 sene hiçbir destekleme programından faydalandırılmayacak.

Kaynak: ŞEHRİVAN

İlgili Haberler