Tarım ve gıda sektörüne ‘kayıt dışı’ takibi geliyor

18.01.2020 12:31

Tarım ve gıda sektörüne ‘kayıt dışı’ takibi geliyor

Gelir İdaresi Başkanlığınca, stratejik bakımdan büyük önem taşıyan tarım ve gıda sektörü mercek altına alınırken, bu alandaki kayıt dışılığın önlenmesine yönelik çalışmalar derinleştirildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı, tarım ve gıda sektörlerinde kayıt dışılık ve buna neden olan sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversite temsilcilerinin katılımıyla “Tarım ve Gıda Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması Çalıştayı” düzenlendi.

Vergiye gönüllü uyumun artırılması için yapılması gereken çalışmaların da ele alındığı çalıştayda, sektörü düzenleyip denetlemekle görevli tüm paydaş kurum ve kuruluşların mevzuat düzenlemeleri gözden geçirildi.

Çalıştayda, tarım sektörünün, üretim, tedarik zinciri, lojistik, dağıtım, planlama, yazılım gibi geniş bir alana yayılması ve çok fazla sayıda sektörle ilişkili olması nedeniyle sektörde kayıt dışılığın önlenmesinin büyük önem taşıdığı değerlendirildi.

Bu kapsamda, tarımsal veri altyapısının önemi, ürün takip yöntemleri, tarımsal ürünlerde arz-talep-fiyat dengesinin sağlanması için yapılması gerekenler ve “tarladan sofraya” değer zincirindeki sorunlar belirlendi.

Tarım ve gıda sektörü, geleneksel çiftçiliğin problemleri, çiftçi organizasyonları ve vergi uygulamalarında adaletin sağlanması boyutlarıyla da değerlendirildi.

Stratejik ürünlere önem verilmeli
Çalıştayda, çiftçi-tüccar ilişkisinde tarafların pazarlık gücünün aynı olmamasının sistemde aksamalar yarattığı belirlenirken, tarım işletmeleri için alternatif modellerin gözden geçirilmesi gerektiğine işaret edildi. Sektörde üretim önceliklerinin tespit edilmesinde sıkıntı olduğu, katma değerli ve stratejik ürünlere önem verilmesi gerektiği ele alındı.

Tarımsal üretime yönelik verilerin kayıt altına alınmasında kullanılan sistemlerin birbiriyle entegre edilmesinin önemi vurgulandı. Bu kapsamda, kurumlar ve birimler arası veri paylaşımın geliştirilmesi, veri sınıflandırılması yapılması ve veri toplama modeli oluşturulması konularında fikir birliğine varıldı.

Çalıştayda, ürün tedarik zincirindeki problemler de ele alındı. Perakende sektöründeki büyük ve küçük oyuncuların aynı lokasyonlarda yoğunlaşması nedeniyle rekabet problemleri yaşandığı ve bu sorunun çözümü için mevzuat düzenlemesi yapılması gerektiği belirtildi.

Öte yandan, katılımcılar, arazide tapunun değil kişinin takip edilmesi ve arazi bankacılığı modelinin aktifleştirilmesi önerilerinde bulundu.

İlgili Haberler