Hükümlüye elektrik faturasında tarife değişikliği geldi!

31.01.2023 11:55

Adalet Bakanlığı’nın Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğine göre, hapishanelerin aydınlatma giderleri dışında ödedikleri elektrik faturası, ‘ticarethane’ statüsünden ‘mesken’ statüsüne çevrildi.

Hükümlüye elektrik faturasında tarife değişikliği geldi!

Adalet Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğine göre, hapishanelerin aydınlatma giderleri dışında ödedikleri elektrik faturası, ‘ticarethane’ statüsünden ‘mesken’ statüsüne çevrildi.

Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Edinilen bilgilere göre, cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlüler, cezaevlerinin ‘ticarethane’ statüsünde yer almasından dolayı yüksek elektrik faturaları ile karşı karşıya kalıyor ve bu durum da eleştiri konusu oluyordu. Yönetmelikte yapılan düzenleme ile cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlülerin aydınlatma dışında kullandıkları elektrik, ‘ticarethane’ statüsünden çıkartılarak, ‘mesken’ statüsüne alındı. Böylece aydınlatma dışında, elektrik giderlerini kendileri karşılayan mahpuslar, faturalarını bundan sonra ‘mesken’ statüsü üzerinden daha düşük bedellerle ödeyebilecek.

Öte yandan hapishane koğuşlarında elektrikli ocak da bulundurabilecek. Yapılan düzenleme ile “Mutfak teşkilatı bulunmayan ceza infaz kurumlarında, yemek yapılabilecek herhangi bir yerin olmaması durumunda, hükümlülerin kaldıkları koğuş, oda ve eklentilerinde, idare tarafından verilen ve yemek yapmada kullanılacak her türlü gıda maddesi ve malzemesinin yeteri kadar bulundurulmasına” izin verilecek.

Resmi Gazete’de yer alan düzenlemede, yemek yapmada kullanılan tüp gibi yanıcı ve parlayıcı madde veya malzemeler, yemek pişirilmesinden sonra, oda veya koğuşun dışında, idarenin kontrolünde bir bölüme alınacak.

Düzenlemede, kurumun ‘fiziki imkânları müsait olduğu takdirde, “oda ve koğuşlarda elektrikli ocak bulundurulmasına müsaade edilebileceği gibi; aradaki bağlantının standartlara uygun olması ve güvenlik bakımından sakınca oluşturmaması koşuluyla tüpün koğuş veya oda dışında, ocağın ise koğuş veya odada bulundurulması suretiyle tüplü veya gazlı ocaklara da izin verilebilecek.” ifadesi yer aldı.

İlgili Haberler