Fatura gecikme bedellerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı karşılayacak

10.06.2020 16:46

Fatura gecikme bedellerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı karşılayacak

Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak
Afetler nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturalarını erteleyenlerin anapara haricindeki fatura bedellerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı karşılayacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Elektrik ve Doğal Gaz Tüketim Bedelleri Tahakkuk ve Tahsilatlarının Ertelenmesi Hakkında Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2020’den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre, afetler nedeniyle en fazla 1 yıla kadar ertelenmesine karar verilen elektrik ve doğal gaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve tahsilatına yönelik, söz konusu ertelemeden kaynaklanan anapara haricindeki tüketicilerden tahsil edilmeyen bedellere ilişkin finansman maliyeti gecikme zammı tutarını geçmemek üzere Bakanlık bütçesinden karşılanacak.

ANALİZLERİ BAKANLIK HAZIRLAYACAK

Ertelemeye yönelik kapsam, süre ve ertelemeden dolayı şirketlerin katlanacağı finansman maliyetine ilişkin analizler Bakanlık tarafından hazırlanarak Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşüne sunulacak. Bu çerçevede, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Bakanlık tarafından bildirilen finansman maliyetine yönelik uygulama esaslarını şirketlere tebliğ edecek.

GECİKME ZAMMI TUTARINI GEÇEMEYECEK

Şirketler, tüketim bedellerinin tahakkuk ve tahsilatının ertelenmesi dolayısıyla önceki ay içerisinde katlandıkları finansman maliyetini, takip eden ayın ilk 5 iş günü içerisinde EPDK’ye iletecek. Finansman maliyetleri, ilgili döneme ait gecikme zammı tutarını geçemeyecek.5 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE HESAPLARA AKTARILACAKİlgili aya ait finansman maliyetleri, şirketin başvurusundan itibaren 7 iş günü içerisinde EPDK tarafından hesaplanarak ilgili şirketin banka hesap bilgileriyle birlikte Bakanlığa gönderilecek. Bakanlık, finansman maliyeti tutarlarını EPDK tarafından yapılan bildirimi müteakip 5 iş gününde ilgili şirketlerin hesabına aktaracak.

İlgili Haberler