Esnafa vergi muafiyeti geliyor!

10.10.2021 13:04

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta yüz binlerce esnafın beklediği vergi muafiyeti konusu görüşülecek. 'Vergi Usul Kanunu'  kapsamındaki teklifin kabul edilmesiyle beraber yaklaşık 860 bin civarındaki vergi mükellefi 'küçük esnaf'ın kazançlarının istisna edilerek yıllık beyanname vermemelerinin sağlanması bekleniyor.

Esnafa vergi muafiyeti geliyor!

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta yüz binlerce esnafın beklediği vergi muafiyeti konusu görüşülecek. ‘Vergi Usul Kanunu’  kapsamındaki teklifin kabul edilmesiyle beraber yaklaşık 860 bin civarındaki vergi mükellefi ‘küçük esnaf’ın kazançlarının istisna edilerek yıllık beyanname vermemelerinin sağlanması bekleniyor.

 

AK Parti milletvekillerinin, 860 bin esnafı ilgilendiren ‘Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ bu hafta Genel Kurul’a gelecek. Çıkan sonuçla beraber mükelleflerin vergiye uyumlarını gözeten, vergi güvenliğini artıran, sosyal adaleti ve rekabet ortamını güçlendiren, yatırımları teşvik edip ihtilafları sonlandıran ve vergi uygulamalarında öngörülebilirliği sağlayan değişikliklerin hayata geçirilmesi amacıyla hazırlanan teklifle, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançlarının gelir vergisinden istisna edilmesi öngörülüyor.

 

‘Küçük esnaf’ olarak ifade edilen mükellef grubunun, kazançlarının istisna edilmesiyle beraber yıllık beyanname vermemeleri sağlanacak. Ayrıca düzenlemeyle, ‘sosyal medya’ olarak da bilinen sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden paylaşım yapan içerik üreticilerinin elde ettikleri kazançlarla, mobil cihazlarda uygulama geliştirenlerin bu uygulamalardan sağladıkları kazançların belirli bir tutara kadar olan kısmı istisna kapsamına alınarak elde ettikleri hasılatlar üzerinden tevkifat suretiyle vergilendirilmeleri n sağlanması söz konusu olacak.

 

Yapılması öngörülen diğer bir değişiklikle de çiftçilere yapılan destek ödemeleri gelir vergisinden istisna tutularak bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmaması yönünde olacak.

 

TBMM ayrıca Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar ile Bilgi Teknoloji Komisyonu ve AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ‘Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni de görüşecek. Teklifle birlikte bütün gelir gider raporları ve bilançolarının ortaklar tarafından incelenmesine imkan verilecek. Ticaret Bakanlığı bünyesinde kooperatif bilgi sistemi kurularak ortaklar her türlü kooperatif faaliyetlerini görebilecek ve inceleyebilmelerinin yanı sıra kooperatiflere dış denetim imkanı de verilecek.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şahap Kavcıoğlu’nun , 11 Ekim Pazartesi günü Plan ve Bütçe Komisyonu’na TCMB’nin faaliyetleri hakkında bilgilendirme sunumu yapacağı belirtilmekte.

 

Kaynak: SABAH

İlgili Haberler