Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Ağrı İl Temsilciliği Seçimi Yapıldı

08.08.2022 17:01

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Ağrı İl Temsilciliği için seçim yapıldı. Başkanlık seçimini mevcut başkan Mehmet Karakurt kazandı.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Ağrı İl Temsilciliği Seçimi Yapıldı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Ağrı İl Temsilciliği için seçim yapıldı. Başkanlık seçimini mevcut başkan Mehmet Karakurt kazandı.

Van Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Öğrenci ve Yönetim kurulu Üyelerinin katılımı ile Ağrı Merkez ilçesi, Diyadin ve Eleşkirt ilçelerinde Faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin katılımıyla seçim gerçekleşti.

Katılımın yüksek olduğu Temsilcilik seçimi Van Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin, Temsilcilik Adaylarının konuşmalarından sonra oylamaya geçildi. Demokratik ve hoş görülü bir ortamda gerçekleşen oylama sonucunda Mehmet Karakurt en fazla oyu olarak seçildi.

Seçim sonrasında açıklama yapan Mehmet Karakurt, “Meslek mensuplarımızın taktir ve iradesi ile tekrar meslektaşlarıma hizmet verme şansına nail olduğum için mutluyum.  Temsilcilik olarak 3 yıllık süreçte edindiğimiz tecrübe ve tespit ettiğimiz eksikliklerimize yönelik durum değerlendirmesi yaparak yeni dönemde daha aktif bir meslek odası olmaya, faaliyetlerimizin etkinliklerini artırmak için yönetim oluşturup mesleğimize katkıda bulunmaya devam edeceğiz Yönetim üyelerimizi meslektaşlarımızın görüş ve önerileri neticesinde meslektaşlarımızla paylaşacağız.

Özellikle Covid-19 salgının yol açtığı Ekonomik ve  sosyal  sorunlardan kaynaklı Dünyada ve ülkemizde olduğu gibi bizde Meslek camiası olarak zorlu bir süreçten geçtik. Camia olarak bu zorlu sürecin yaratmış olduğu tahribatları meslektaşlarımızla; doğrudan ve dolaylı olarak bizi ilgilendiren konuları el birliği ile çoğulcu organizasyonlar ile çözüme kavuşturacağımıza inanıyoruz.

Bu inanç ile bütün kamu kurum ve kuruluşları, STK lar , mesleğimize gönül vermiş insanlar ile ortak paydada buluşup çözüm ve önerilerimiz kamuoyu ile paylaşacağız. Mesleğe yeni katılan meslektaşlarımız ve uzun yıllardır mesleği icra eden üstatlarımızdan oluşan üye portföyümüz mevcuttur.

Hali hazır durum tecrübe ve dinamizmi bir arada bulunduracağından meslek camiamız için önemli bir avantaj sağlamaktadır. Mali Müşavirlik gibi sosyal sorumluluğu yüksek olan meslek camiamızın gerek vergi mükellefleri gerekse gelir idaresi açısında önemli görevleri üstlenip özverili çabalar harcamaktadır. Türkiye gibi kamu harcamalarının önemli bir yer tutan vergi gelirlerinin tahakkuk ve tahsil edilmesinde meslek camiamız hayati bir önem taşımaktadır. Çabalarımızın ve hayati feragatlerde bulunarak icra ettiğimiz mesleğimizin daha iyi bir yere taşınması ile karşılığını bulacağını temenni ediyoruz.

Ayrıca kendi içimizde konularında uzman üyelerimize eğitime yönelik faaliyetler düzenleyeceğiz. Mali imkânlar doğrultusunda panel, seminer farkındalık eğitimi gibi etkinliklerde yer almaya çalışacağız. Ağrı’da bu amaçla Van Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası bir araya gelerek etkinlik yapmaya çalışacağız.

Bunun yanında toplumsal görevimiz olan, kamuoyunu aydınlatma, Mesleğin gerekliğini ve önemini anlatan çalışmalar yapacağız. Kentimiz ve çevreyle ilgili sorunlara da duyarsız kalmayacağız”. ded

İlgili Haberler