Türkiye Ombudsmanı Kamu Denetçileri, Ağrı’nın şikayetlerini karara bağladı!

04.09.2023 21:13

Türkiye Ombudsmanı Kamu Denetçileri Şeref Malkoç Başkanlığında 2018 yılından günümüze değin Ağrı ilimizden T.B.M.M. Kamu Denetçiliği Kurumuna havale edilen toplam on şikâyet konusunu karara bağladığını duyurdu.

Türkiye Ombudsmanı Kamu Denetçileri, Ağrı’nın şikayetlerini karara bağladı!

Türkiye Ombudsmanı Kamu Denetçileri Şeref Malkoç Başkanlığında 2018 yılından günümüze değin Ağrı ilimizden T.B.M.M. Kamu Denetçiliği Kurumuna havale edilen toplam on şikâyet konusunu karara bağladığını duyurdu.

Bilindiği üzere 29 Haziran 2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ile idarenin her türlü elem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere TBMM’ye bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz özel bütçeli Kamu Denetçiliği Kurumu kurulmuş ve 29/3/2013 tarihi itibarıyla şikâyet başvuruları alınmaya başlamıştı.

Bu kapsamda Ağrı ilinden Ombudsmanlığa taşınan konu baslıkları ve muhataplarını esas alan şikâyetler ve Kamu Denetçiliği tarafından alınan kararlar şöyledir:

 

1-2022/ 15943 sayılı dosyada anılan Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün muhatap olduğu Banka promosyonu sözleşmesinin güncellenmesi talebine ilişkin 14/03/ 2023 tarihli Tavsiye kararı,

 

2-2022/6749 sayılı dosyada anılan Ağrı Yazıcı Sulama Birliği Başkanlığı ve Devlet

Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün muhatapları olduğu başvuranın, 2012-2017 yılları arasında ödenmediğini ifade ettiği 70.000 TL kira bedelinin ödenmesi talebine ilişkin 07/11/2022 tarihli Ret kararı,

 

3- 2021/12907 sayılı dosyada anılan Boru Hatlarıyla Petrol Taşıma A.Ş. ve BOTAŞ Genel Müdürlüğü’nün muhatap olduğu Ağrı Doğubeyazıt Makine Mühendisliği sözlü sınavının incelenmesi talebine ilişkin 17/01/2022 tarihli Ret Kararı,

 

4-2021/1645 sayılı dosyada anılan Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’nün muhatap olduğu Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan başvuranın ailevi sebeplerle Van ilinde bulunan ceza infaz kurumlarından birine nakledilmesi talebi 07/06/2021 tarihli Kısmen Tavsiye Kısmen Ret Kararı

 

5- 2020/2243 sayılı dosyada anılan Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’nün muhatap olduğu Başvuranın 06/09/2019 tarihinde isteği dışında Ağrı Kapalı Ceza infaz Kurumuna nakledilmesi sebebiyle ödemek zorunda kaldığı kargo ücretinin iade edilmesi ve 2017 yılından beri nakil işlemleri sebebiyle emanet hesabında bulunan parasının havalesi sırasında yapılan kesintilerin tespit edilerek bu kesintilerin kendisine iade edilmesi talebi 06/07/2020 tarihli Kısmen Tavsiye Kısmen Ret Kararı

 

6-2019/21117 sayılı dosyada anılan Adalet Bakanlığı’nın muhatap olduğu Ağrı Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan başvuranın ailevi sebeplerle Bingöl iline veya yakına nakledilmesi ve Ağrı ilinde yapmış olduğu 80.000,00 TL giderin tazmin edilmesi talebi 06/03/2020 tarihli Kısmen Tavsiye Kısmen Ret Kararı

 

7-2018/10536 sayılı dosyada anılan Sağlık Bakanlığı’nın muhatap oldurdu Türk Silahlı Kuvvetleri’nde piyade uzman onbaşı olarak görev yapmakta olan başvuranın, paraşüt atlayışı sırasında kaza geçirip ameliyat olduktan sonra ağrılarının devam etmesine ve hareket kısıtlılığı olmasına rağmen “TSK’da görev yapamaz” kararlı bir sağlık kurulu raporu verilmemesi nedeniyle mağdur olduğu iddiası hakkında 18/02/2019 tarihli Ret Kararı

 

8-2018/10305 sayılı dosyada anılan Milli Eğitim Bakanlığı’nın muhatap olduğu 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 15 inci maddesine göre 5.000 sözleşmeli öğretmen pozisyonuna atanmak üzere yapılan sözlü sınava çağrılma hususunda birtakım adaletsiz uygulamaların ortaya çıktığından bahisle oluşan mağduriyetlerin giderilmesi talebi hakkında 10/01/201 9 tarihli Kısmi Tavsiye Kararı

 

9-2018/10040 sayılı dosyada anılan Ağrı Valiliği ve İçişleri Bakanlığı’nın muhatap olduğu Köy bağlısının tescilinin yapılması istemine ilişkin 08/01/2019 tarihli Tavsiye Kararı.

 

10- 2020/9555 sayılı dosyada anılan Ceza ve Tevkif Evleri Genel

Müdürlüğü’nün muhatap olduğu nakil talebi 18/11/2020 tarihli Kısmen Tavsiye Kısmen Ret Kararı

Bu haberde Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından verilen kararlar; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri çerçevesinde; şikâyetçilere ait kişisel bilgiler ile bu bilgilere ulaşılmasına imkan verecek diğer kayıtlar meslek ilkeleri çerçevesinde silinerek yayımlanmaktadır.

İlgili Haberler