TARİHİ VE DOĞAL YÖNLERİYLE BİR TURİZM CENNETİ: AĞRI

23.07.2020 12:45

TARİHİ VE DOĞAL YÖNLERİYLE BİR TURİZM CENNETİ: AĞRI

Ağrı, sosyo- ekonomik açıdan Türkiye’nin en geri kalmış illerinden biridir. Fakat Doğal ve Tarihi yapıları ile Türkiye’nin önemli şehirlerindendir. Türkiye’nin pek çok ilinde olduğu gibi Ağrı da turizm açısından oldukça zengin bir potansiyele sahiptir. Bu çerçevede Ağrı’da doğa turizmi açısından oldukça zengindir. Örneğin doğu-batı geçiş güzergâhında olmasından dolayı Kültürel; Hz. Nuh’un gemisinin Ağrı Dağı’nda bulunması dolayısıyla İnanç; sağlık turizmi açısından Termal suları; mevsim koşullarından dolayı kış turizmi; doğal yerleşim yeri olarak mağaralar Ağrı il merkezi ve ilçelerinin önemli turizm potansiyeline sahip olduğuna dair birer küçük numunedir.

Ağrı tarihte çeşitli büyük medeniyetlerin ve devletlerin egemenliğine girmiştir. Ağrı ve havalisi Doğu’nun kadim yerleşim yerlerinden biridir. Ağrı’nın Patnos ilçesi bir dönem Urartulara başkentlik yapmış; yine Ağrı’nın bir ilçesi olan Doğubayazıt, Bayezid adıyla Osmanlı Devleti’nde önemli bir sınır sancağı olarak varlığını idame etmiştir.

Ağrı vilayeti topraklarının % 46’sını dağlar, %29’unu ovalar % 25 ise plato ve yaylalar oluşturmaktadır. Şehirde önemli dağlar mevcuttur. Bu dağlardan en önemlisi Türkiye’nin çatısı olan 5137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı’dır. Ağrı Dağı kutsal kitaplarda önemli bir dağ olarak anılmaktadır. Şehirde Küçük Ağrı, Tendürek, Süphan, Hama, Kösedağ ve Aladağ’lar bulunmaktadır. Bu süreçte bizim yapmamız gerek Ağrı ilinin tanıtımı için elimizi taşın altına koyup şehri tanıtmak olmalıdır.

Şehrimiz volkanik bir yapıya sahip olduğu için ovalarımız çöküntü şeklinde olmuştur. İlimizde Eleşkirt Ovası, Doğubayazıt Ovası, Tutak Ovası ve Patnos Ovası bulunmaktadır. Ovalarımız içinde önemli Türkülerin yazıldığını da belirtmek gerekir. Ayrıca tarım açısından oldukça önemli ovalardır. Bölgenin buğday ve saman ihtiyacının büyük bir kısmı Ağrı’nın ovalarından karşılanmaktadır.

Ağrı’nın önemli turizm kaynaklarına bakacak olursak; Ağrı Dağı, Dağcılık ve dağ turizmi açısından çok önemlidir. Dağ’ın zirvesine çıkmak için en uygun zaman dilimi Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına tekabül eden yaz mevsimidir. Ağrı Dağında Nuh’un Gemisinin olduğu da çeşitli bilimsel toplantılar ve kanıtlar ile gösterilmiştir. İnanç turizmi açısından da önemli bir konumdadır. Şehrimiz turizm açısından diğer önemli değerleri ise Meteor Çukuru ve Balık Gölü gösterilebilir.

Meteor Çukuru, Ağrı iline bağlı Doğubayazıt sınırları içinde yer almaktadır. İlçeye uzaklığı 35 km’dir. Çukurun derinliği ise 60 metredir. Fakat son zamanlarda toprak kaymaları olduğundan derinliği azalmıştır. Dünya’nın en büyük ikinci meteor çukuru olması dolayısıyla da kentin tarihi açısından önemli bir doğal güzelliktir. Ayrıca Doğubayazıt ilçesi biyo-çeşitlilik bakımından oldukça zengindir. Örneğin ilçede 100’ü aşkın kuş çeşidi bulunmaktadır. Bu da doğa ve hayvan severler için kenti ve havalisini cazip kılmaktadır.

Bir diğer önemli Turizm potansiyeli yüksek olan yerimiz ise Balık Gölü’dür. Taşlıçay ilçesine 28, Doğubayazıt ilçesine ise 60 Km uzaklıktadır. Gölün alanı 34 Km² olup derinliği ise 100 metre ve Deniz seviyesinden ise 2250 metre yüksektedir. Türkiye’nin en yüksekte oluşmuş gölüdür. Göl Alabalığı ile meşhurdur. Fakat Göle giden yolun asfalt olmaması sebebiyle halk çok gidememektedir. Buradan şehrimizin bürokratlarına sesleniyorum: şehrimize değer katacak doğal bir güzelliğe sahip olan gölün yollarının acilen onarılması gerekmektedir. Ayrıca Balık Gölü festivalinin de kentimizin tanıtımı için önemli bir işlevi olduğunu belirtmek isterim. Söz konusu festivale kamu ve özel sektör tarafından desteklenmesi gerekmektedir.

Şehrimizde önemli mağaralar bulunmaktadır. İlki Meya Mağarası, Diyadin İlçesinde bulunmaktadır. İkinci Mağara ise Buz Mağarası olup Hallaç Köyü sınırları içinde yer almaktadır. Ayrıca Diyadin ilçemiz termal turizm açısından da önemli bir konuma sahiptir. Kaplıcalar ilçenin 5 km güneyinde yer almaktadır. Mineral bakımından zengin olup suyun sıcaklığı 60- 70 derece arasındadır.

Kültür ve inanç turizmi açısından Ağrı ili önemli bir potansiyele sahiptir. Doğubayazıt ‘ta Ahmed-i Hani Türbesi bulunmaktadır. Türbe İshak Paşa Sarayının hemen yanındadır.

Şehrimizde önemli tarihi yapılarda bulunmaktadır. İlki Bayezid Kalesi bu yapı Urartular döneminden günümüze çeşitli değişimler ile kalmıştır. Osmanlı Devleti döneminde ise önemli bir kale konumuna getirilmiştir.

Eski Bayezid Cami: Bayezid şehrinin en eski camisidir. I. Selim döneminde yaptırılmıştır. İshak Paşa Sarayı Mezarlığı: Osmanlı Mimarisinin izlerinin görüldüğü bir Saray Mezarlığıdır. Fakat mezarların çoğu tahrip edilmiştir.

Osmanlı’dan kalan en önemli yapı ise Doğubayazıt İshak Paşa Sarayıdır. Saray 99 yılda inşa edilmiştir. İlk Kalorifer sisteminin döşendiği saraydır. Turizm potansiyeli yüksektir. On Binlerce insan her yıl bu yapıyı ziyarete gelmektedir.

Bir diğer önemli Tarihi yapıya ise Eleşkirt sınırları içinde bulunan Toprakkale Köyü Camisi gösterilebilir. Yeterince tanıtılmamıştır. Osmanlı Devleti döneminde kalma önemli bir tarihi Camisi bulunmaktadır. Herkesin gelip görmesi gerekmektedir.

Hamur İlçemizde ise Şoşik Kalesi bulunmaktadır. Hamur ilçesine 20 Km uzaklığındadır. Halkın yakinen bilmediği bir tarihi yapıdır.

Hamur ilçemizde önemli bir diğer yapı ise Hamur Kümbetidir. Osmanlı’nın türbe yapılarından biridir. Tam olarak ne zaman yapıldığı bilinmemektedir.

Fakat günümüze ulaşmayan önemli tarihi yapılarda mevcuttur. Bunlar Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Alacahan Köyü Kervansarayı ve Diyadin Kalesi. Burada hepimize önemli görevler düşmektedir. Ağrı halkı olarak yedisinden yetmişe herkesin bu tarihi ve kültürel alanlara sahip çıkması, tanıtması gerekir. Hep beraber şehrimizi tanıtan kısa filmler çekelim ve şehrimiz turizm açısından önemli bir konuma gelmesini sağlayalım.

Sağlıcakla kalın dostlar

İlgili Haberler