Resmi Gazete’de Yayımlandı: Yargıtay Tebligat Yöntemi İçin Yeni Bir Karar Verdi

20.04.2021 14:32

Yargıtay, dava ve icra gibi yasal takiplerde tebligat yöntemi için yeni bir karar verdi. Buna göre, mahkeme ve icra gibi konularda alacaklı veya muhataplar adres bildirecek, eğer adres doğru çıkmazsa, Mernis adresine bildirim yapılması yeterli sayılacak.

Resmi Gazete’de Yayımlandı: Yargıtay  Tebligat Yöntemi İçin Yeni Bir Karar Verdi

Yargıtay, dava ve icra gibi yasal takiplerde tebligat yöntemi için yeni bir karar verdi. Buna göre, mahkeme ve icra gibi konularda alacaklı veya muhataplar adres bildirecek, eğer adres doğru çıkmazsa, Mernis adresine bildirim yapılması yeterli sayılacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, Yargıtay Hukuk Daireleri’nin tebligat yöntemi konusunda farklı kararları bulunduğu gerekçesiyle yapılan bir başvuru üzerine konunun ele alındığı belirtildi.

Uygulamada, önce tarafların bildirdiği adreslere, bu adreste muhatabına ulaşılamazsa, sisteme kayıtlı adresine ikinci bildirim, bu adreste de ulaşılamazsa mavi zarfla Mernis adresine bildirim yapılıyor. Tartışma konusu yapılan bu uygulama, bildirim süresini uzattığı, gibi kişilerin yanlış adres bildirmesi nedeniyle alacak veya davalarda da sorun yaratıyordu.

Yargıtay, dairelerin farklı uygulamalarını gidermek için konuyu ayrıntılı olarak ele aldı. İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu, yurtiçi ve yurtdışındaki vatandaşların da artık güncel adres kayıtları olduğuna dikkat çekerek, Mernis gibi sistemler sayesinde geçmişte olduğu gibi, kişilere ulaşmada sorun yaşanmadığına dikkat çekti. Kurul, bir dizi yasal düzenleme sonrasında artık 3 aşamalı bir tebligat yönteminin gereksiz olduğu sonucuna vararak, 2 aşamalı, yani önce kişinin bildirdiği adrese, bu adres doğru çıkmazsa, Mernis adresine mavi zarfla tebligatın yeterli olduğunu karara bağladı. Kurulun bazı üyeleri karara karşı çıktı.

Kararda, özetle “Muhatabın bilinen son adresine tebligatın iade edilmesi, adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresinin bu adresten farklı olması halinde, adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine Mernis adresi şerhi verilerek tebligat yapılması yeterlidir” denildi.

Kaynak: G.G

İlgili Haberler