OGC’ nin ”10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” Mesajı

10.12.2020 12:56

Orta Doğu Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı Nihat AYDIN, ''10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü''Nedeniyle Bir Mesaj Yayımladı, AYDIN  Mesajında şu ifadelerine yer verdi;

OGC’ nin ”10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” Mesajı

Orta Doğu Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı Nihat AYDIN, ”10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü”Nedeniyle Bir Mesaj Yayımladı, AYDIN  Mesajında şu ifadelerine yer verdi;

72 yıl önce, 10 Aralık 1948 tarihinde insanlık tarihinin en önemli belgelerinden biri olan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kabul edilmiştir.

İnsan haklarını ortak çağdaş temel ilkeler çerçevesinde, evrensel düzeye taşıyan bu Beyanname, temel hak ve özgürlükler alanında bir başlangıç niteliği taşımaktadır. Beyannamenin taşıdığı anlam ve önemin dünya kamuoyunca paylaşılması amacıyla Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.

İnsan Hakları doğuştan var olan ve insanlar arasında dil, din, mezhep, ırk, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk ve kardeşlik duygularını geliştirmek, insanın insan olması sebebiyle sahip olduğu hakların tümüdür. ‘İnsan Hakları’ kişiyi hür, onurlu ve özgür bir şekilde yaşatacak kurallar bütünüdür.

En yüksek evrensel değer olan insan haklarının, Ülkemizde korunması ve geliştirilmesi için herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Ancak bu şekilde bireylere onurlu bir yaşamın tüm koşulları sağlanarak; huzurlu, mutlu ve güvenli bir toplum meydana getirilebilir.

Bu duygu ve düşüncelerle;

Irk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka bir görüş, doğuş, tabiiyet, ya da benzeri başka bir statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin tüm insanların huzur, dostluk ve barış içerisinde yaşamasını temenni ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.

İlgili Haberler