Kısmi ve genel af gündemde!

06.07.2023 15:27

Son zamanlarda gündemden düşmeyen ve cezaevlerindeki vatandaşlar ve ailelerini ilgilendiren af ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor.

Kısmi ve genel af gündemde!

Son zamanlarda gündemden düşmeyen ve cezaevlerindeki vatandaşlar ve ailelerini ilgilendiren af ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor.

Hukuki açıdan, kısmı ve genel af, suç işleyen kişilere uygulanan cezaların hafifletilmesi veya tamamen affedilmesi anlamına gelir. Ancak, bu iki kavram arasında bazı önemli farklılıklar bulunmaktadır. 

Kısmi af, belirli bir suç veya suç kategorisindeki kişilerin cezalarının hafifletilmesini veya affedilmesini içeren bir hukuki işlemdir. Kısmi af, genellikle belirli bir süre veya belirli şartlar altında uygulanır.

Genel af ise, bir ülkede veya belli bir dönemde işlenen suçları kapsayan ve cezaların tamamen affedilmesini sağlayan bir hukuki işlemdir.

Genel af, genellikle toplumsal barışı veya uzlaşmayı teşvik etmek, toplumdaki gerilimi azaltmak veya siyasi bir kararın sonucu olarak uygulanır. Genel af, suçluların suçlarından dolayı artık cezalandırılmayacaklarını ve suç sicillerindeki kayıtlar silinir.

Özetle, kısmi af belirli suçları veya suç kategorilerini kapsayan ceza indirimi veya affı sağlarken, genel af ise daha kapsamlı bir şekilde bir ülkede veya belli bir dönemde işlenen suçları tamamen affederek cezaların uygulanmamasını sağlar.

İlgili Haberler