İl milli eğitim müdür yardımcısı ve ilçe milli eğitim müdürü kadrolarına atama şartlarında değişiklik yapıldı

05.11.2021 12:03

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il milli eğitim müdür yardımcısı ve ilçe milli eğitim müdürü kadrolarına atama şartlarında değişiklik yapıldı.

İl milli eğitim müdür yardımcısı ve ilçe milli eğitim müdürü kadrolarına atama şartlarında değişiklik yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il milli eğitim müdür yardımcısı ve ilçe milli eğitim müdürü kadrolarına atama şartlarında değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete’de, Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, il milli eğitim müdür yardımcısı ve ilçe milli eğitim müdürü kadrolarına atanacaklarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartların yanında, eğitim kurumu müdürlüğü görevinde en az 4 yıl, şube müdürü kadrosunda en az 2 yıl ya da bu fıkrada sayılan görev ve kadrolarda toplam 4 yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olma şartı getirildi.

İlçe milli eğitim müdürü kadrosuna atanacaklarda ayrıca öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olması şartının aranacağı belirtildi.

Kaynak: Ş.V

İlgili Haberler