Doğu ve Güneydoğu bölge Barolarından ‘Af düzenlemesi’ çağrısı

01.07.2019 20:36

Doğu ve Güneydoğu bölge Barolarından ‘Af düzenlemesi’ çağrısı

Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’nde faaliyet gösteren 14 Baronun Başkanı, Tunceli’de bir araya gelerek ‘demokrasi ve insan hakları konusunda etkili ve hızlı adımlar atılması için acilen alınması gereken tedbirler’ üzerine bir açıklama yayınladılar.

‘Belirsiz ve muğlak terör tanımı’na dikkat çeken barolar, çerçevesi kesin olarak belirlenmiş “terör tanımı” yapılması gerektiğini, şiddet araçlarına başvurmayan fikir beyanları, ‘terörizm suçları’ kapsamında soruşturma ve kovuşturmalara konu edilmesinden vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

Yapılan açıklamada, eleştiri sınırları içerisinde kalan; kişilik haklarına saldırı içermeyen, şiddeti teşvik etmeyen fikirlerden dolayı TCK 301, 216, 299 ve TMK 7/2 maddeleri kapsamında soruşturmalara ve kovuşturmalara son verecek yasal düzenlemeler yapılması istendi.

Yasal sınırların dışına taşan “suç ve cezanın şahsiliği” ilkesini dikkate almayan idari uygulamalar neticesinde kamu hizmetine girme hakkını tümden ortadan kaldıran “güvenlik soruşturmalarının” ‘toplumsal bir yarılmaya yol açtığını’ söyleyen bölge baroları, hukuksuz bu uygulamadan vazgeçilerek ayrımcılığa tabi tutulan kişilerin mağduriyetlerini derhal giderilmesi gerektiğini savundular.

“Af toplumsal barış için önemli bir mihenk taşı olacaktır”

Türkiye’nin ceza infaz yasası, ‘terör suçları’ ve diğer adli suçlar arasında ikili bir infaz sistemi öngördüğünü vurgulayan barolar, bu eşitsizliğin derhal giderilmesi gerektiğini söyleyen 14 baro, sağlık durumu ceza infazına elverişli olmayan mahpusların da serbest bırakılması gerektiğini söylediler.

Türkiye’nin son on yılının yargı pratiği açısından ‘içler acısı bir hal aldığını’ savunan barolar, yargıya güvenin tamamen yitirildiğini, verilen kararların hukukiliği ve meşruiyetinin son derece tartışmalı hale geldiğini, bu yüzden tarafsız ve bağımsız bir yargı için yasal düzenleme yapılması gerektiğini ifade ediyorlar.

“Bu dönemde yargı eliyle yaratılan mağduriyetlerin palyatif yöntemlerle çözülemeyeceğini” ifade eden barolar,”Af, toplumsal barışı sağlama açısından da önemli bir mihenk taşı olacaktır’ diyerek devlete karşı suçlar açısından af düzenlemesinin de elzem hale geldiğini öne sürüyorlar.

Doğu ve Güneydoğu’daki Barolar, ifade özgürlüğü kapsamında kalan fikirleri nedeniyle tutuklu bulunan gazeteci, STK temsilcisi, akademisyen, siyasetçi ve diğer tüm mağdurların da derhal serbest bırakılması, haklarında devam eden soruşturma ve davaların derhal düşürülmesi gerektiğinin de altını çiziyorlar.

İlgili Haberler