Destek Programlarına 14.5 milyar lira aktarılacak

04.11.2021 13:26

Refahın Türkiye'nin dört bir yanına dengeli yayılması ve bölgesel gelişmişlik farklarını azaltacak ulusal-bölgesel stratejik yol haritasıyla birlikte küçük işletmelerin desteklenmesi, kırsal kesimin kalkınması, sosyal imkanlara ulaşamayanlar, gençlere, kadınlara fırsat yaratılması amacıyla destek programlarına 3 yıllık dönemde 14.5 milyar lira aktarılacağı açıklandı.

Destek Programlarına 14.5 milyar lira aktarılacak

Refahın Türkiye’nin dört bir yanına dengeli yayılması ve bölgesel gelişmişlik farklarını azaltacak ulusal-bölgesel stratejik yol haritasıyla birlikte küçük işletmelerin desteklenmesi, kırsal kesimin kalkınması, sosyal imkanlara ulaşamayanlar, gençlere, kadınlara fırsat yaratılması amacıyla destek programlarına 3 yıllık dönemde 14.5 milyar lira aktarılacağı açıklandı.

Hükümet, refahı Türkiye’nin dört bir yanına dengeli yayacak, bölgesel gelişmişlik farklarını azaltacak ulusal-bölgesel stratejik yol haritasını hazırladı. Küçük işletmelerin desteklenmesi, kırsal kesimin kalkınması, sosyal imkanlara ulaşamayanlar, gençlere, kadınlara fırsat yaratılması amacıyla destek programlarına 3 yıllık dönemde 14.5 milyar lira aktarılacak.

Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı kapsamında kırsal kalkınma kapsamında adımlar atılmaya başlanacak. Kırsalda 1 milyonun üzerinde işletmeye tarımsal danışmanlık hizmeti verilirken, 4 bine yakın tarımsal danışman alınacak. Üç yıllık dönemde 60 binin üzerinde çiftçiye eğitim verilirken, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi sayısı artırılacak.

Kırsal bölgelerde yaşayan kadınların tarımsal üretimden girişimciliğe, ev ekonomisinden arıcılığa kadar bir alanda eğitim hizmeti veriliyor. Üç yıllık dönemde 4 milyon 278 bin kadına eğitim verilecek. Gelir getirici, mesleki beceri kazandıran, sosyo-ekonomik yönden güçlendirici kadın çiftçilere yönelik projeler yapılacak. Üretici birlikleri ve aile işletmelerinin üretim kapasitesi ve kırsal işgücünün istihdam edilebilirliği artırılarak nüfusun kırsalda tutundurulması sağlanacak.

Kırsal kalkınma destekleri, çiftçi ve çevre odaklı programlanarak uygulamada etkinlik artırılacak. Kırsalda yaşam kalitesini artırmaya, kırsalı korunan, yaşanan ve üreten alanlar haline getirmeye yönelik çevresel destek ve teşvikler artırılacak. İşletmelerin tarımsal kirliliğini önlemeye ve çevresel performansını artırmaya yönelik destekleme modelleri oluşturulacak. İklim dostu tarımsal uygulamaların yaygınlaştırılması için destekleme ve teşvik modelleri oluşturulacak.

Aile işletmeleri ile küçük ve orta ölçekli üreticilerin üretim ve finansal yapısını güçlendirmek ve ölçek ekonomilerinden faydalanılmasını sağlamak üzere örgütlenmeleri teşvik edilecek. Üretim ve lojistik altyapıları ile markalaşma ve pazarlama faaliyetlerinin iyileştirilmesi sağlanacak.

Yöresel ürünlerin bölge dışındaki pazarlara erişimini artırmaya yönelik çalışmalara devam edilecek. Tarımsal amaçlı kooperatiflerin pazarlama ve tanıtım alanlarında rekabetçiliğini geliştirmek amacıyla ihtiyaç analizi yapılacak. Kırsal ekonomik altyapı yatırımları içerisinde yer alan çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi, el sanatları ve kırsalda bilişim uygulamaları için desteklere devam edilecek.

Kırsal toplumun beşeri sermayesinin geliştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması kapsamında köylerde yoksullukla mücadele çalışmaları üretim ve istihdam odaklı sürdürülecek. Kalkınmada kadınların daha aktif rol almalarını sağlamaya yönelik yeni program ve projeler başlatılacak.

Geçen yılın sonu itibariyle belde ve köy nüfusu 5 milyon 878 bini geçerken bunun 3 milyonu erkek, 2.9 milyonu da kadınlardan oluşuyor. Nüfusun dörtte biri de 65 yaş ve üstü. Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi’ne 2005-2021 döneminde yaklaşık 16.8 milyar lira kaynak aktarıldı. Küçük sulama yatırımlarıyla 74 bin hektar tarım alanı sulamaya kavuştu, 82 bin çiftçi ailesi bu yatırımlardan yararlandı, 1.118 ünitede de atık su yatırımı gerçekleşti.

Kırsal kalkınma destekleme faaliyetleri kapsamında (IPARD II 2014-2020) 198 milyon Euro’su ulusal katkı olmak üzere toplam 813.5 milyon liralık destek sağlandı. Ekim ayı itibarıyla tamamlanan 5 bin 567 projeye yaklaşık 333 milyon Euro destek verildi. Tamamlanan proje sayısı 16 bin 787, devam eden proje sayısı 3 bin 783, desteklenen genç yatırımcı sayısı 10 bin 882, desteklenen kadın yatırımcı sayısı 4 bin483 kişi, oluşturulan toplam istihdamın büyüklüğü 76 bin 888 kişi oldu.

Kaynak: SABAH

İlgili Haberler