BİK Yönetim Kurulu 2022 Yılı 15. Toplantısı Yapıldı

05.07.2022 16:34

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2022 yılı 15. toplantısı bugün gerçekleştirildi.

BİK Yönetim Kurulu 2022 Yılı 15. Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2022 yılı 15. toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Kurumun teşkiline dair 195 Sayılı Kanun’un 2. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102. ve 103. maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 Sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir.

Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında; Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 102 basın mensubuna 6.000 Türk lirası faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 612.000 Türk lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazeteler hakkında yapılan işlemler neticesinde; Zonguldak’ta yayınlanan bir gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin Asgari Satış Fiyatı ve Komisyon Oranı, Baskı Fişi Tutma Şartlarını; Osmaniye’de yayınlanan altı ayrı gazetenin ise Dizgi-Tertip ve Baskı Şartını ihlal etmesi nedeniyle muhatap Gazetelere 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca; Zonguldak’ta yayınlanan bir gazeteye 10 gün, diğer gazetelere ise 3’er gün süreyle resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 Sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde İstanbul ve İzmir’de yayınlanan iki gazetenin muhtelif tarihlere ait nüshaları ve internet sitelerine ilişkin gündeme alınan şikâyet dosyalarına dair yapılan inceleme neticesinde; İstanbul’da yayınlanan bir gazetenin gündeme alınan şikâyet dosyasına dair yapılan değerlendirmede; 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73. maddesine göre 7 gün süreyle ek göstergeden yararlandırılmamasına,

İzmir’de yayınlanan bir gazetenin gündeme alınan şikâyet dosyasına dair yapılan değerlendirmede; 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73. maddesine göre 10 gün süreyle resmi ilan ve reklamlarının kesilmesine ve ek göstergeden yararlandırılmamasına karar verilmiştir.

İlgili Haberler