Bekçilerin maaşları açıklandı!

02.02.2022 14:56

“Çarşı ve Mahalle Bekçisi" unvanlı kadrolarda görev yapan personellerin aylık ücretleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine dayanmaktadır.

Bekçilerin maaşları açıklandı!

“Çarşı ve Mahalle Bekçisi” unvanlı kadrolarda görev yapan personellerin aylık ücretleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine dayanmaktadır.

7245 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Valilik ve Kaymakamlıklar, Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil “Çarşı ve Mahalle Bekçisi” unvanlı kadrolarda görev yapmak üzere çeşitli eğitim düzeylerinden adaylar arasından personel istihdam etmektedir. Her geçen gün de bunları sayısı artmaktadır.

“Çarşı ve Mahalle Bekçisi” unvanlı kadrolarda görev yapanların aylık ücretleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine almaktadır. Ayrıca, bunlar Emniyet Genel Müdürlüğü emrinde görevli her sınıftaki personele ödenen tayın bedelinden de yararlanmaktadır. Yine 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu uyarınca fazla çalışmaya bağlı olmadan ödenen fazla çalışma ücretinden “Çarşı ve Mahalle Bekçisi” unvanlı kadrolarda görev yapanlar da yararlanmaktadırlar.

Emniyet Hizmetleri Sınıfına girenlerden; ilkokul ve ortaokul mezunu olanların giriş derecelerine 2 derece, lise ve dengi okul mezunu olanların giriş derecelerine lise mezunlarına göre 1 derece ve 1 kademe, yükseköğrenim mezunu olanların giriş derecelerine ise 1 derece ilave edildiğinden, “Çarşı ve Mahalle Bekçisi” unvanlı kadrolarda görev alanlar da bu uygulamadan yararlanmaktadırlar.

Çarşı ve Mahalle Bekçisi unvanlı kadrolarda göreve yeni başlayacak bekar olanların maaşlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. Hesaplamaya tayın bedeli ile fazla mesai ücretleri ilave edilmiştir.

 

Kaynak: ŞEHRİVAN

İlgili Haberler