Başvurular için son 2 gün!

17.01.2022 11:35

Personel alımlarına hız kesmeden devam eden Adalet Bakanlığı için personel alımlarının başvurularının bitmesine iki gün kaldı.

Başvurular için son 2 gün!

Personel alımlarına hız kesmeden devam eden Adalet Bakanlığı için personel alımlarının başvurularının bitmesine iki gün kaldı.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları için son iki gün kaldı. Alımlar Ceza ve Tekvifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleşecek. Sözlü sınav ile 6-8 dereceli kadrolara 140 psikolog, 7 veteriner, 5 mühendis toplam 152 personel alınacak. Alımlar birçok ilde gerçekleştirilecek.

Başvuru Şartları Neler?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği gereğince adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

– Türk Vatandaşı olmak,

– Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

– Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

– Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Sağlık kurulu raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

– Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile 2020 KPSSP3 puanı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Başvuru aşamasında Yükseköğretim Bilgi Sistemi’nde yer alan öğrenim bilgileri dikkate alınacağından, e-Devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunmayan adayların başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan mezuniyet bilgilerini mezun oldukları üniversitelerden güncelleştirmeleri gerekmektedir. İlanda belirtilen KPSSP3 puan türü dışında farklı bir puan türünden başvuru yapan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu husustaki sorumluluk adayın kendisine aittir.

Başvurular 3 Ocak’ta bitiyor

Adalet Bakanlığı başvurularını Cumhurbaşkanlığı İşe Alım Kapısı adlı siteden paylaştı. 3 Ocak tarihinde başlayan başvurular, 17 Ocak mesai bitimine kadar sürecek. Adaylar sadece bir unvana başvurma hakkına sahiptirler.

Kaynak: ŞEHRİVAN

İlgili Haberler