AİÇÜ’de Öğretim Üyesi ve Elemanı Alımı yapılacak

31.12.2022 21:20

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 35 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 13 ocak 2023

AİÇÜ’de Öğretim Üyesi ve Elemanı Alımı yapılacak

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 35 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 13 ocak 2023

(PROFESÖR, DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)

Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz wcb şayiasında yayınlanan Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacak olup, postadaki gecikmeler ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru süresi ilanın Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren başlamaktadır. Başvuru Tarihi: 30.12.2022, Son başvuru tarihi: 13.01.2023 Cuma günü mesai bitimi.

ilanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin https://www.agri.cclu.tr adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Adayların https://www.aeri.edu.tr/detaiLaspx?id= 1001 &bid~265&tid=7 adresinde bulunan öğretim üyesi başvuru formunu doldurarak ekinde;

Özgeçmiş, Onaylı veya e-devletten alınmış karekodlu Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Uzmanlık Belgesi), iki (2) Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Askerlik Belgesi, Adli Sicil Kaydı Belgesi, Hizmet Cetveli (Herhangi Bir Kurumda Çalışıyor veya Daha Önce Çalışmış İse), Yayın Listesi, Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları Puanlama Tablosu (Aday tarafından imzalanacaktır.), Doçentlik Belgesi (Profesör ve Doçent kadroları için).

Yabancı Dil Belgesi (Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları gereğince Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir Yabancı Dil Sınavından en az elli beş (55) puan veya uluslararası geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan: bilim alanının belli bir yabancı dille ilgili olması halinde ise seksen (80) veya buna denk bir puan alınış olmak gerekmektedir.

(Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için)), “Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme” dersinden başarılı olduğuna dair belge *(1) (Kurum dışından başvuracak adaylar arasından bu belgeye sahip olmayanların 1 (bir) yıl içinde başarılı olmayı taahhüt ettiklerine dair taahhütname senedini ://www. agri. edu.tr/detail.aspx?id-5l25Abid-265&tid-7 adresinden indirip imzalamaları ve başvuru dosyasına eklemeleri gerekmektedir.)

Yukarıda istenen belgeler ile birlikte 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları gereğince hazırlanan bilimsel çalışma ve yayınlarım kapsayan I (bir) adet fiziki dosya ve beraberinde;

1- Profesör kadrosu için 6 (altı) adet, Doçent kadrosu için 4 (dört) adet dijital dosya (Flashdisk/DVD/CD) ile birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

2- Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 (dört) adet dijital dosya (Flashdisk/DVD/CD) ile birlikte Tıp Fakültesindeki kadrolara başvuran adayların Eczacılık Fakültesine, diğer kadrolara başvuran adayların ise ilgili Fakülteye/Yüksekokula şahsen veya posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca Üniversitemizce oluşturulacak olan ön değerlendirme komisyonunun olumlu raporu ve Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslannda belirlenen puam almış olmak.

*(l)Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının 3. maddesinin 3. fıkrası gereği “Doktor öğretim üyesi, doçentlik ve profesörlük kadrolarına atanmalarda “Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme” dersinden başarılı olma şartı aranır. Öğretini üyeliği için kurum dışı başvurular bağlamında yapılacak atamalarda, adaylardan bu dersten hiryd içerisinde başarılı olmayı taahhüt etme şartı aranacaktır. 13u koşulu yerine getirmeyen öğretim üyeleri, atanmalarına ilişkin her türlü haklarından gayri kabil rücu olarak feragat etliklerini beyan ve taahhüt elmiş sayılacaklardır. “

NOT:

– Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

İlgili Haberler