Ağrı’da ilan alan gazeteye ilan yasağı getirildi!

09.08.2022 15:53

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2022 yılı 17. toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantı sonucunda Ağrı’da ilan alan bir gazeteye 4 günlük ilan yasağı getirildi.

Ağrı’da ilan alan gazeteye ilan yasağı getirildi!

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2022 yılı 17. toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantı sonucunda Ağrı’da ilan alan bir gazeteye 4 günlük ilan yasağı getirildi.

Kurumun teşkiline dair 195 Sayılı Kanunun 2. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102. ve 103. maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 Sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir.

Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 94 basın mensubuna 6.000 Türk lirası faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 564.000 Türk lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazeteler hakkında yapılan işlemler neticesinde;

Hatay’da yayınlanan bir gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin İçerik Şartını; Ağrı’da yayınlanan bir gazetenin Teslim Yükümlülüğü Şartını, Diyarbakır’da yayınlanan bir diğer gazetenin ise Kadro, Fiili Satış Adedi ve Ortalaması Hesabı ile Dağıtım ve Satış Esasları, Asgari Satış Fiyatı ve Komisyon Oranı, Elektronik Ortamda Kadro Bildirim Zorunluluğu, Bilanço Esası ve Alt vasıflı Gazetelerin Vasıf ve Ödevlerine İlişkin Şartları ihlal etmesi nedeniyle muhatap Gazetelere 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca; Ağrı’da yayınlanan bir gazeteye 4 gün, Hatay ve Diyarbakır’da yayınlanan gazetelere ise 3’er gün süreyle resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

Basın Ahlak Esasları Kapsamındaki Kararlar

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 Sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde İzmir, İstanbul, Malatya ve Gaziantep’te yayınlanan beş ayrı gazetenin muhtelif tarihlere ait nüshaları ve internet sitelerine ilişkin gündeme alınan şikâyet dosyalarına dair yapılan inceleme neticesinde;

  • İzmir, İstanbul, Malatya ve Gaziantep’te yayınlanan dört ayrı gazetenin gündeme alınan şikâyet dosyalarına dair yapılan değerlendirmede Basın Ahlak Esaslarına aykırılık teşkil etmediği görüldüğünden, 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği uyarınca herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına,
  • İstanbul’da yayınlanan bir diğer gazetenin ise resen gündeme alınan dosyasına dair yapılan değerlendirme neticesinde muhatap gazeteden savunma istenmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kuruluna Yapılan İtirazlar

Kastamonu’da bir gazetenin Defter Tutma Şartını ihlaline dair hakkında alınan Genel Müdürlük ısrar kararına itirazın değerlendirilmesi sonucunda muhatap gazetenin itirazının reddine karar verilmiştir.

İlgili Haberler