Ağrı’da Arsalar İhale İle Satışa Çıkarılıyor

06.01.2021 14:22

Ağrı'da 7 adet ham toprak ve arsa ihale usulü ile satışa çıkarılacak

Ağrı’da Arsalar İhale İle Satışa Çıkarılıyor

Ağrı’da 7 adet ham toprak ve arsa ihale usulü ile satışa çıkarılacak

Ağrı’da 7 adet ham toprak ve arsa ihale edilecek. Basın İlan Kurumu’nun sitesinde satışı yapılacak taşınmazlara ilişkin detaylar yer aldı.

Ağrı’da 7 adet ham toprak ve arsa ihale edilecek. Ağrı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü’nce satışı yapılacak taşınmazlara ait ilan Basın İlan Kurumu sitesinde yer aldı.

YAYINLANAN İLANA İLİŞKİN AÇIKLAMADA ŞUNLAR YER ALDI:

1- İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameler mesai saatleri dahilinde Ağrı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden (Milli Emlak Müdürlüğü) ücretsiz görülebilir.
2- İhaleye iştirak edeceklerin, T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı suretini, yerleşim yeri belgesini, teminat makbuzlarını, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen belgelerden ayrı olarak, vergi kimlik numarasını, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya yıl içerisinde alınmış vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

İlgili Haberler