01 ARALIK İSTİFA SON GÜN

05.11.2018 20:47

01 ARALIK İSTİFA SON GÜN

31 Mart 2019 Yerel Seçimler İçin İstifa Edecek Kamu Görevlilerinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Açıklanan nedenlerle;

1- Aday olmak isteyen;

• Hâkimler ve savcılar,

• Yüksek yargı organları mensupları,

• Yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları,

• Yüksek öğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri,

• Kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile
yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri,

• Subay ile astsubaylar,

• Siyasi partilerin il, ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile

• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst
birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların
yönetim ve denetim kurullarında görev alanların,en geç 1 Aralık 2018 Cumartesi günü saat: 17.00’ye kadar 2839 sayılı Kanunun 18. maddesi uyarınca görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerektiğine ve ayrıca bunlar için aynı  Kanunun 19. maddesinde yer alan görevden ayrılmaya ilişkin hükümlerin uygulanmasına,

2- Kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday olacakların en geç 1 Aralık 2018
Cumartesi tarihinden geçerli olmak üzere emeklilik isteğini belirten dilekçelerini en geç 1 Aralık  2018 Cumartesi günü saat: 17.00’ye kadar vermeleri gerektiğine,

3- Görev yaptıkları yerden aday olmak isteyen siyasi partilerin il, ilçe yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de en geç 1 Aralık 2018 Cumartesi günü saat: 17.00’ye kadar istifa etmeleri gerektiğine ve istifa etmelerine ilişkin esas ve usullerin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 40 maddesi uyarınca belirlenmesine….

İlgili Haberler