Yükseköğretim ve sağlıkta şiddet düzenlemelerini içeren teklif Genel Kurulda kabul edildi

16.04.2020 11:14

Yükseköğretim ve sağlıkta şiddet düzenlemelerini içeren teklif Genel Kurulda kabul edildi

Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenleme ile Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisine ilişkin düzenlemeyi de içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kanun başlıca şu düzenlemeleri içeriyor:

– Kamu ve özelde, sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında cezalar yarı oranında artırılacak.

– Söz konusu suçlarda hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.

– Şiddetin vuku bulduğu sağlık kuruluşunda, faile veya yakınına mağdurun verdiği hizmet, verebilecek başka sağlık personeli bulunması halinde ilgili diğer personel tarafından verilecek.

– Yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek.

-Yılda iki kez yapılabilen doçentlik başvuru sayısı artırılarak bekleme süresi azaltılacak.

– Açıköğretim öğrencileri, katkı payı veya öğrenim ücretini ödemesi ve her dönem başında kaydını yenilemesi şartıyla öğrencilik haklarından yararlanacak.

– Vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarının mali hakları, devlet üniversitelerinde çalışan emsalleriyle eşitlenecek.

– Faaliyet izni geçici durdurulan vakıf üniversitelerinin, eğitim-öğretim için mülkiyetinde yeterli taşınmazı bulunmadığının veya mevcut mal varlığıyla faaliyetlerini sürdüremeyeceğinin tespiti halinde, faaliyet izni kaldırılacak.

– Vakıf üniversiteleri, her bir diploma programında öğrenim gören öğrencilerden; ilgili programın en yüksek merkezi yerleştirme puanına sahip en az yüzde 15’i kadar öğrenciyi ücretsiz okutacak.

– Ankara’da “Ankara Bilim Üniversitesi” adıyla, Kocaeli’nde “Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi” adıyla vakıf üniversiteleri kuruluyor.

İlgili Haberler