Tarım ve Orman Bakanlığının ”Düve Alım Desteği” Başvuruları Başladı

13.12.2019 20:52

Tarım ve Orman Bakanlığının ”Düve Alım Desteği” Başvuruları Başladı

Tarım ve Orman Bakanlığının ”Düve Alım Desteklemeleri” ile ilgili tebliği Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girdi

Tarım ve Orman Bakanlığının Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2019/54) 20.11.2019 tarih ve 30954 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğe göre; Bakanlığımızca yetiştirici bölgesi olarak belirlenmiş illerden olan  Ağrı’da  ilimiz de de “Düve Alım Desteği” uygulanacaktır.

01.01.2019 tarihinden önce Türkvet’e kayıtlı işletmesi olan yetiştiricilerimize, Bakanlığımızca belirlenecek teknik ve sağlık şartlarına uygun olarak düve yetiştirici merkezlerinden, hastalıktan ari işletmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Damızlık Sığır Yetiştirici Birlikleri, Damızlık Manda Yetiştirici Birlikleri ile Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştiraklerinden temin edilen gebe veya gebe olmayan damızlık düvelerden en az 1 en fazla 10 baş düve alımları karşılığında düve alım bedelinin % 40’ı (Desteklemeye esas 2019 yılı damızlık gebe düve alım fiyatı 12.500 TL/baş, 8-15 aylık boş dişi sığır fiyatı 7.500 TL/baş, gebe manda fiyatı 10.000 TL/baş ve 8-15 aylık boş dişi manda fiyatı 6.000 TL/baş olarak belirlenmiştir) oranında hibe verilecektir.

Başvurular 16 Aralık 2019 – 14 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru yapmak isteyen yetiştiricilerin bağlı bulundukları il ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir.

İlgili Haberler