TARIM VE HAYVANCILIĞIN HAMİSİ: KENAN ENGİN

09.02.2022 17:37

TARIM VE HAYVANCILIĞIN HAMİSİ: KENAN ENGİN

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin birkaç gün önce yıllardır yürütmekte olduğu görevinden alınmış ve yerine bölgeyi ve bölgenin insanına bilmeyen biri tayin edilmiştir. Halk tarafından sevilen sayılan Sayın Engin’in görevden alınması halk ve kamuoyu tarafından esefle karşılanmış ve bu görevden almaya makul bir neden bulamamışlardır.

Tarım ve Hayvancılık kenti olan Ağrı’nın son yıllarda kat ettiği gelişmeler şüphesiz Kenan Bey’den ayrı düşünülemez. Ağrı’da kangren haline gelen tarım ve hayvancılık meselesi Kenan Engin’in büyük gayret ve özverileri ile giderilmeye çalışılmış bu kapsamda şu projeler hayata geçirilmiştir.

Jeotermal Sera Projesi: Yapılan bu proje ile Diyadin‘de üretilen sebzenin şehrin hem ekonomisine hem de doğal kaynaklarının kullanımıyla tarımsal üretimin elde edilmesine güzel bir örnektir. Değişik zamanlarda kendisi ile yapmış olduğumuz görüşmelerde bu doğrultu da projeler yapmayı bizleri söylemiştir.

Gıda Kent Projesi ile şehrin tarımsal ve hayvansal ihtiyaçlarının giderilmeye çalışılmış ve bu alanda da halka eğitimler verilerek büyük başarı elde edilmiştir.

Çilek Projeleri ile şehir ahalisinin tarım il müdürlüğünden ekipman ve insan gücü bakımından yardım alınarak belirli bir araziye çilek ekilerek bu soğuk iklimde dahi çilek yetiştirilebildiğini göstermiştir.

Ahırlar Projesi Entegre Tesis, Ağrı’nın kenar mahallerinde yer alan şehrin estetik ve sağlık açısından olumsuz etkileyen ahırların bu proje kapsamında şehrin dışına çıkarılması estetik ve sağlık açısından şehri önemli bir girdisi olacaktır.

Meyvecilik Projesi her yıl ilkbaharda kiraz, vişne, armut ve elma gibi bölgenin toprak ve iklim özellikleri göz önüne alınarak talep eden çiftçilere talep sayısı oranında dağıtılmaktadır. Bunlardan elde edilen meyveler şimdilik şehirde tüketilmekte ilerleyen yıllarda ise bölgenin diye şehirlerine ihracı düşünülmektedir.

5 yılda 750 Bin Koyun Projesi, Son yıllarda köyden kente göçün artması, miras yoluyla topraklar ve sahip olunan hayvanların bölüşülmesi hayvancılık kenti olan Ağrı’nın bu kimliğini yitirmesine neden olmuştur. Bu proje ile birlikte köyden kente göçün önüne geçilmek istenmiş, hayvansal üretimin artırılması ile de ülke ekonomisine ucuz ve kaliteli hayvansal ürünlerin sağlanması hedeflenmiştir.

Bütün bunlar göz önüne alındığında Kenan Engin’in Ağrı için yapmış olduğu çalışmalar. Ahali, kamuyu ve kent bürokrasisi nezdinde takdirle karşılanmış ve kendisi şehrin geri kalmışlığını bir nebze olsun gidermek için gecesini gündüze katıp bu şehir için önemli projeleri hayata geçirmiştir.

 

İlgili Haberler