Stajyer Avukatlara Müjde!

22.06.2022 17:53

Adalet Bakanlığınca yürütülen çalışmalar doğrultusunda avukat stajyerlerinin staj süresince sigortalı olarak çalışabilmelerine ilişkin yapılan düzenlemeleri içeren ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapanlar ile Sigortalı Olarak Çalışanların Avukatlık Stajı Hakkında Yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Stajyer Avukatlara Müjde!

Adalet Bakanlığınca yürütülen çalışmalar doğrultusunda avukat stajyerlerinin staj süresince sigortalı olarak çalışabilmelerine ilişkin yapılan düzenlemeleri içeren ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapanlar ile Sigortalı Olarak Çalışanların Avukatlık Stajı Hakkında Yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle, avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar ile herhangi bir işte sigortalı olarak çalışanlar avukatlık stajı yapabilecek. Değişiklik öncesi, sigortalı olarak çalışıyor olmak ya da kamu kurum ve kuruluşunda görev yapmak avukatlık stajına engel teşkil etmekteydi. Yapılan düzenleme ile değişiklik sonrasında bu durum engel olmaktan çıkarıldı.

Düzenleme ile kamu kurumlarında görev yapan stajyerlere, staj esnasında kurumlarınca gereken kolaylığın sağlanmasının önü açıldı. Stajyer avukatlar, kamuda yarı zamanlı, dönüşümlü, vardiyalı, nöbet usulü, uzaktan veya esnek çalışma gibi imkanlardan yararlandırılacak. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar, stajlarının avukat yanındaki kısmını, staj yapılan baro levhasına kayıtlı ve meslekte en az beş yıl kıdeme sahip kamuda çalışan veya bağımsız bürosu olan bir avukat yanında yapabilecek. Böylelikle, kamuda görev yapanlar yönünden stajın ikinci altı aylık kısmını kamuda görev yapan avukat yanında yapılabilmelerine imkan sağlandı.

Resmi Gazete’de 11 Haziran’da yayımlanan 7409 sayılı Kanunla 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 16’ncı Maddesine eklenen ikinci fıkra ile sigortalı olarak çalışanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanların avukatlık stajı yapabileceği hükme bağlanmıştı. Kanun doğrultusunda Adalet Bakanlığınca hazırlanan ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapanlar ile Sigortalı Olarak Çalışanların Avukatlık Stajı Hakkında Yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

İlgili Haberler