SES Partisi Genel Başkanı Bilgen’den çarpıcı açıklamalar geldi!

20.05.2022 20:40

SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, yaptığı açıklamayla Türkiye’nin sivil ve demokratik yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

SES Partisi Genel Başkanı Bilgen’den çarpıcı açıklamalar geldi!

SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, yaptığı açıklamayla Türkiye’nin sivil ve demokratik yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, gündeme dair çeşitli çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Bilgen’in açıklamalarında, “Hem kuruluş bildirgemizde, hem parti programımızda Türkiye’nin sivil, demokratik yeni bir “Anayasa”ya ihtiyacı olduğunu çok net ifade ettik. Burada siyasi partiler bunu taktiksel olarak da kullansalar; bir kısmı buna taraftar, bir kısmı karşıt gibi gözükse de sonuç itibariyle parlamenter sistem ve başkanlık sistemi tartışması bile başlı başına bir Anayasa tartışmasıdır. Yani doğru bir yöntemle Anayasa yapmazsanız, yapamazsanız anayasayı bir toplumsal sözleşme bir toplumsal uzlaşma metni gibi ele alamazsanız ne parlamenter sistem,ne başkanlık sistemi tartışmasında bir mesafe alabilirsiniz. Ne de bu konuda ortaya koyacağınız yaklaşım üzerinden toplumda yeni bir buluşma yeni bir birlikte yaşama iradesini  geliştiremezsiniz.

Türkiye toplumu, hükümet modeli tartışması üzerinden kutuplaştırılıyor, kamplaştırılıyor. Kimse kimseye duymak dinlemek istemiyor. Kimse kimsenin korkularını endişelerini anlamak istemiyor. Herkes sadece işportacı gibi bağırmayı, ötekinin sesini bastırmayı siyaset yapmak sanıyor.

Dolayısıyla; siyasetçilerin bu konuda sorumlu davranması ve toplumda bir  uzlaşmayı, bir buluşmayı; Türkiye’nin geleceğini daha demokratik, daha medeni bir yaşama standartlarına kavuşmasını siyasetçiler öncelemelilerdir.  Biz de; Türkiye siyasetinde, siyasetin öncelikli gündemlerinden  birisinin anayasa olduğunu düşünüyoruz ve Türkiye’nin sivil demokratik bir Anayasa için bütün siyasetçilerin sorumluluk almasını, bir araya gelmesini ve bu ülkeyi 1980 darbesinin ürünü olan askerlerin topluma dayattığı Anayasadan kurtarmaya davet ediyoruz. Bu Türkiye siyasetine bir borcudur. Türkiye siyasetçilerinin toplum nezdindeki ayıbıdır. Kara bir lekedir. Eğer 40 yıldır bu ülke yeni bir sivil demokratik Anayasa yapamamışsa, başta parlamentoda temsil edilen partiler ülkeyi yöneten hükümetler olmak üzere herkes bunun halka hesabını vermelidir.

Özellikle de gençlerimizin bir darbe anayasasıyla önümüzdeki on yıllarında da tüketmemesi için hepimizin demokratik bir bakış açısıyla, rekabet duygusunu birazcık geride bırakıp  parti fanatizmi üzerinden, siyasi taassup üzerinden, siyaset geliştirmemiz gerekir.

Biz şunu çok net söylüyoruz; “Türkiye’de hak temelli bir hukuk düzenine ihtiyaç var.” Ekonomiden dış politikaya kadar her alanda hak temelli bakış açısının  hukukça güvence altına alınması gerektiğine hepimiz ihtiyaç duyuyoruz. O halde parlamenter sistemi, başkanlık sistemi model  tartışmasından önce bir araya gelmek; hak temelli bir bakış açısıyla Türkiye’de, yargı bağımsızlığını Meclisin saygınlığını ve ülkenin öncelikli sorunlarının çözümünü Anayasa tartışmasının  merkezine oturtmalıyız. Bunu başaramazsak; yani anayasayı bir uzlaşma metni, bir  toplumsal konsensus metni olarak, hukuk sisteminde hak ettiği yere oturtamazsak bu ülkedeki bütün  tartışmalar sadece kavga, gerilim ve siyasi çıkar elde etmenin bir aracı olarak kalacaktır.” ifadeleri yer aldı.

İlgili Haberler