Resmi Gazetede Yayımlandı, Yetki Belgesi Olmayan Kuyum Ticareti Yapamayacak

14.04.2021 12:57

Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi. Kuyum ticareti, yalnızca yetki belgesine sahip kuyum işletmeleri tarafından yapılacak.

Resmi Gazetede Yayımlandı, Yetki Belgesi Olmayan Kuyum Ticareti Yapamayacak

Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi. Kuyum ticareti, yalnızca yetki belgesine sahip kuyum işletmeleri tarafından yapılacak.

Ticaret Bakanlığının konu ile ilgili Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğin amacı, kuyum ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olarak gösterildi.

YETKİ BELGESİ OLAN KUYUMCULUK YAPACAK

Yönetmelik, gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kuyum ticareti faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esaslar ile kuyum ticaretine ilişkin ilke, kural ve yükümlülükleri, Bakanlık, yetkili idare ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların kuyum ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsıyor.

Yönetmeliğe göre, Kuyum ticareti, yalnızca yetki belgesine sahip kuyum işletmeleri tarafından yapılacak. Yetki belgesi bulunmayan işletmeler, kuyum ticaretiyle iştigal edildiği izlenimi veren işaret ve ifadeler kullanamayacak.

Yetki belgesi, kuyum işletmesinin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi üzerinden verilecek, yenilenir ve iptal edilecek.

Ticari işletme adına düzenlenen yetki belgesinde asgari olarak, MERSİS numarası ve MERSİS’e kayıtlı işletme adı ve adresi ile ticaret unvanı esnaf ve sanatkâr işletmesi adına düzenlenen yetki belgesinde ise ESBİS’e kayıtlı işletme adı ve adresi ile işletme sahibinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası yer alacak.

Yetki belgesi, her bir kuyum işletmesi için ayrı ayrı düzenlenecek ve devredilemeyecek.

YÖNETMELİĞİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210414-2.htm

KUYUM İŞLETMESİNİN FAALİYET ALANI RESMİ GAZETE’DE SIRALANDI

Kuyum işletmesinin faaliyet konuları da şöyle sıralandı:
a) Kuyum bakım ve onarımı.
b) Opal, akik, kuvars gibi yarı kıymetli taşlar ile bu taşlardan yapılan süs eşyasının perakende satış, bakım ve onarımı.
c) Perakende saat satış, bakım ve onarımı.
ç) Standart işlenmemiş kıymetli maden alım ve perakende satışı.
d) Darphane tarafından kıymetli madenlerden üretilen ürünlerin alım ve perakende satışı.
e) Hammadde olarak kullanılmak üzere standart dışı işlenmemiş kıymetli maden alımı.
f) Kıymetli madenler aracı kuruluşu olmak kaydıyla 32 Sayılı Karar ve bu Kararın ikincil mevzuatında öngörülen faaliyetler.
g) Bakanlıkça uygun görülen diğer faaliyetler.

Kuyum ticaretinde uyulacak ilke ve kurallar da şöyle sıralandı:

a) Kuyum niteliği taşımayan ürünleri iş yerinde bulunduramaz ve bu ürünlerin satışını yapamaz.
b) Her türlü kuyum reklamında yetki belgesi numarasına ve yetki belgesindeki işletme adı veya unvanına yer verir.
c) Ticari örf ve adetler ile teamüllere uygun davranır, yanıltıcı bilgi veremez.
ç) Haksız ve hukuka aykırı davranış ve ticari uygulamalarda bulunamaz.
d) Hizmet verdiği kişileri yasa dışı uygulamalara teşvik edemez.

Kuyum ticareti yapılan iş yerlerinde başka ticaret yapılamayacak ve kuyum niteliği taşımayan ürünler iş yerinde bulundurulamayacak.

Tebliğe göre, tüm kuyum işletmelerinin 31 Aralık’a kadar durumlarını yönetmelik şartlarına uygun hale getirerek yetki belgesi almaları gerekiyor.

Kaynak: Ş.V

İlgili Haberler