REKTÖR KARABULUT FARKINI ORTAYA KOYDU

21.01.2021 13:53

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine Rektör olarak 2017 yılında atanan sayın Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’un dördüncü yılı bugün itibariyle dolmak üzere geldiği günden itibaren üniversite ile şehir arasında bir diyalog kurulması için önemli misyon üstlenmiştir. Hocanın görev süresinin dolması sebebiyle bu yazıyı kaleme almış bulunmaktayım.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine Rektör olarak 2017 yılında atanan sayın Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’un dördüncü yılı bugün itibariyle dolmak üzere geldiği günden itibaren üniversite ile şehir arasında bir diyalog kurulması için önemli misyon üstlenmiştir. Hocanın görev süresinin dolması sebebiyle bu yazıyı kaleme almış bulunmaktayım.

AİÇÜ’de dört yıla aşkın bir süredir görev yapan Rektör Karabulut öngörüleri ve vizyoncu kişiliği ile kısa sürede üniversitenin tanınırlığının artması ve büyümesine önemli katkılar sundu. Göreve geldiği ilk günden itibaren üniversitenin tercih edilme oranının artırılması üzerinde durmuştur. Üniversitenin 2017 ile 2021 yılları arasında tercih edilme oranı artmıştır. Üniversitenin daha güçlü ve aktif bir hale gelmesi için ise yeni bölümlerin açılması için önemli girişimlerde bulunmuştur. Bu minvalde Rektör Karabulut ile YÖK arasında yapılan çalışmalar sonucunda bu yıl üniversitemize yeni on bölüm kurulmuş ve tercih edilme oranları % 100 olup üniversitenin diğer bölümlerinin ise tercih edilme durumu ise % 97- 98 olmuştur.

Üniversitemizin dünyanın farklı kıtalarında tanınması ve tanıtılması için ise Dijital Dönüşüm Ofisi etkin hale bu dönemde getirilmiştir. Bu kapsamda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Dijital Dönüşüm Projesinin uygulandığı 8 pilot üniversiteden biri olmuştur. Bu süreçte öğrencilerin teknolojiyi daha iyi kullanmaları için müfredata Dijital Okuryazarlık dersini koydurulmuştur.

2017 yılından itibaren üniversitenin büyümesi için mühim girişimler olmuştur. 2021 yılına gelindiğinde Üniversitemiz: 8 Fakülte, 6 Yüksekokulu, 6 Meslek Yüksek Okulu, 3 Enstitü, 12 Araştırma Merkezi ve 1000 dolayında akademisyen ve idari personel ve 13 bine yakın öğrencisi ile büyük bir aile haline gelmiştir. Rektör Karabulut’un girişimleri ile yeni bir üniversite olmasına rağmen “Tıp Fakültesinin” kurulumu sağlanmıştır. 2021 yılında ise Tıp Fakültesinin binasının yapımına başlanılacaktır. Tıp Fakültesinin öğrenci almasıyla birlikte Ağrı Devlet Hastanesi ’de Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Uygulama Hastanesine dönüştürülmüştür. Belki de bu sayede yıllar sonra Ağrı’da sağlık sorunları gittikçe azalacaktır.

Rektör Karabulut döneminde üniversitenin tanınırlığı gittikçe artmıştır. URAP sıralamasında ise 4 yıl içinde 20 basamak yükselmesi sağlanmıştır. 2000 yılı sonrası kurulan üniversiteler arasında 2016- 2017 yılında 54 üniversite arasında son sırada iken 2020- 2021 yılında 95 üniversite arasında 55 sırada olmuştur. Rektör Karabulut’un girişimleri ve akademisyenlerin çalışmaları ile 2017 yılında 435 makale yayınlanmışken bu sayı 2019 yılında 520 olmuştur.

Üniversitenin toplumun gelişiminde öncü rol üstlendiği her kesim tarafında bilinmektedir. Bu dönemde topluma katkı sağlanmak amacıyla önemli devlet adamları üniversiteye getirilmiştir. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Prof. Dr. Yasin Aktay, Şeref Malkoç ve Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu üniversitede ağırlanmıştır. 2019 yılı içerisinde üniversitede yeni açılışlar devam etmiş bu kapsamda yaz spor okulları açılmış olup üniversitemizin öneminin daha da arttırılması için yüzde yüz Arapça eğitim verilen Arapça bölümü açılmıştır. Ağrı halkıyla işbirliği içinde çalışmalar yapılmıştır. Bunlar; Çiftçilere Eğitim verilmesi, 3000 çocuğa yüzme eğitimi verilmesi, engelli bireylere çeşitli spor branşlarda eğitim verilmesi örnek gösterilebilir. Ve bu dönemde birçok alanda kurslar düzenlenmiştir.

Rektör Karabulut döneminde akademik kadroda ne tür değişimler olmuş birazda ona bakalım. 2017 yılında 421, 2018’de 443, 2019’da 473 ve 2020’de ise bu sayı 514 olmuştur. Öğrenci sayılarına bakacak olursak 2016- 2017 yılında öğrenci sayısı 12.050 iken bu sayı 2020- 2021 yılında 13.248 olmuştur.

Son olaraktan Rektör Karabulut döneminde aktif hale getirilen bölüm ve programlara bakalım: İlk kez Rektör Karabulut döneminde Tıp Fakültesi açılmıştır. Fen Edebiyat Fakültesinde Sosyoloji ve İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İslami İlimler Fakültesinde, Arapça ( % 100 ) bölümü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nda ise Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yabancı Diller Yüksekokulu’nda Mütercim – Tercümanlık bölümleri, Meslek Yüksekokulu’nda Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği, Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu’nda, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümleri aktif hale getirilmiştir. Bu dönemde sadece Merkez Kampüste önemli bölümler açılmamış aksine ilçelerde bulunan üniversiteye bağlı birimlerde de yeni bölümler aktif hale getirilmiştir. Patnos ilçemizde iki yüksek bulunmaktadır. Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu bünyesinde Sosyal Hizmet (Lisans) ve Patnos Meslek Yüksekokulu’nda ise Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Bilgisayar Programcılığı, Eczane Hizmetleri, İnşaat Teknolojileri, Mimari Restorasyon, Optisyenlik ve Sivil Savunma ve İtfaiyecilik açılmıştır. Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu’nda ise Çocuk Gelişimi, ilk ve Acil Yardım, Yapı Denetimi ve Halıcılık ve Kilimcilik açılmıştır. Eleşkirt Meslek Yüksekokulu’nda ise Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Laborant ve Veteriner sağlık bölümleri açılmıştır. 2017 yılından 2021 yılına kadar 24 bölümün açıldığını görmekteyiz.

İlgili Haberler