Patnos Eski Belediye Başkanı Akbay’dan Basın Açıklaması

24.04.2019 20:20

Patnos Eski Belediye Başkanı Akbay’dan Basın Açıklaması

Patnos Eski Belediye Başkanı Cem Afşin Akbay, Belediye Başkanlığı Süreciyle İlgili Sosyal Medyada Hakkında Çıkan Asılsız Söylenti ve İddialarla İlgili Bir Basın Açıklaması yapmıştır.

Akbay’ın basın açıklaması şöyledir;

31 Mart 2019 tarihli Mahalli İdareler seçiminin ardından birçok kişi tarafından mesnetsiz bir şekilde sosyal medya vasıtasıyla aleyhime iddialarda bulunulmuş olup, kamuoyu yanlış yönlendirilmiş olup tarafımdan açıklama yapma zorunluluğu hasıl olmuştur.

2014-2019 tarihleri arasında Patnos Belediye Başkanlığı görevini icra ettiğim zaman sırasında, bir önceki belediye başkanlıkları döneminde mali yönden çöküntüye uğratılmış olan kamu kaynakları, şahsımın girişimleri ve gayretleri ile Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek tensipleri neticesinde yeniden canlandırılmıştır.  Soysal medyada asılsız bir şekilde ortaya atılan ve halk arasında bilinçli ve kasıtlı bir şekilde yayılan iddialar, yazımızın içeriğinde sunulacak olan hizmetlerimiz ve kamuya kazandırdığımız kaynaklarımızın görülmesi neticesinde çürütülecek tir. Görevi devraldığımız günden bugüne değin, önceki belediye başkanlıkları döneminde kanuna ve imar planlamalarına uyulmadan uygulanan Kamulaştırmasız El Atma işlemlerine karşı mülkiyet sahipleri tarafından davalar açılmış olup yüklü miktarlarda tazminat kararları alınmıştır. Bu minvalde de Patnos Belediye başkanlığı aleyhine icra takipleri başlatılmıştır. Kamuoyunda tartışıla gelen haciz mevzularının esas kaynağı da budur.Bahse konu Kamulaştırmasız El Atma davalarından kaynaklı mahkemelerce karara bağlanan tazminatlar neticesinde, belediyemizin hesaplarına ve mal varlıklarına haciz konulmakta ve kamu hizmetinin görülmesi engellenmektedir. Belediyemizin mal varlıklarına konan haciz şerhlerinin tamamı, aktarmış olduğum kamulaştırmasız el atma davaları ile muhtelif faturaların iller bankasının uygulamış olduğu kesintiler nedeniyle ödenememesinin sonucudur. Zira önceki Belediye Başkanlıkları döneminde alınan krediler neticesinde,İller Bankası tarafından yüklü miktarlarda kesinti yapıldığından, Mali Hizmetler Müdürlüğümüzce ödeme planına alınan birçok ödeme, gecikmeli şekilde ifa edilmiştir.Ancak her ne kadar Patnos Belediye Başkanlığı, şahsımın görev icra ettiği dönemlerde icra takiplerine maruz bırakılmışsa da, birçok icra dosyası şahsımın gayretleri neticesinde durdurulmuştur. Ve aynı zamanda önceki dönemden kaynaklanan faturaların bedeli başkanlığımız döneminde ifa edilmiştir.  Dolayısıyla hali hazırda devam eden icra takiplerinin %90 ı bir önceki dönemlerden kaynaklı borçların neticeleridir.Görev icra ettiğim dönemdeki ödemelerin tamamı, mali kaynakların el verdiği ölçüde gerçekleştirilmiştir. Her ne kadar mali kaynakların eksik kalmasından mütevellit, icra takipleri gerçekleşmişse de,birçok alan ve dalda hizmetlerimizi yerine getirmiş bulunmaktayız.

Belediyemizin kamu kaynaklarının en verimli şekilde nasıl kullanılması gerektiğine dair kanıt, yazımız içeriğinde sunduğumuz hizmetlerimizin irdelenmesi neticesinde görülecektir. Bu itibarla vatandaşlarımızın asılsız iddialara itibar etmemelerini, bilgi ve belgeye dayanmayan farazi yorumları önemsememelerini rica ediyorum.Bu bağlamda şahsıma yönelik asılsız iddialarda bulunup şahsımı ve AK Partiyi karalama kampanyasına dönüştüren ve kamuoyunu kasıtlı bir şekilde yanlış yönlendiren kişi veya kişiler hakkında adli ve idari yönden dava açılacağını önemle belirtirim.

TESLİM ALDIĞIMIZ DÖNEMDE MALİ BORÇ DÖKÜMÜ

 • 04.2014 tarihi itibariyle devralınan borç miktarı:

-30 Milyon TL İller Bankası borcu

-10 Milyon TL SSK+Maliye borcu

-2   Milyon TL Otel yapımı borcu ( borcun tamamı başkanlığımızca ödenmiştir)

-13,5  Milyon TL Alt yapı borcu ( Direnç İnşaat, Sürer İnşaat, Serdaroğlu İnşaat vb firmalar borcunun tamamı başkanlığımızca ödenmiştir)

-20  Milyon TL Esnaf ve muhtelif borçlar(borcun tamamı başkanlığımızca ödenmiştir)

ÖNCEKİ DÖNEMDEN DEVRALINAN BORÇ MİKTARI TOPLAM 75,5 MİLYON’DUR….

 • 04.2014-31.03.2019 tarihi itibariyle mevcut borç durumu:
 • 83 Milyon TL İller Bankası borcu ( iller bankası borçların vade ve faiz süreleri uzun vadeli olup ödemelri aylık yapılmaktadır)
 • 10 Milyon TL SSK+Maliye borcu
 • 10 Milyon TL Banka kredileri borcu ( kredi borçlarının çoğu ödenmiş olup 2019 sonu itibariyle bitecektir)
 • 14 Milyon TL önceki belediye başkanlıkları dönemine ait Kamulaştırmasız El Atma davalarının bedeli ile Tazminat davaları bedelleri +vekalet ücretleri+ icra dosyaları +Esnaf +muhtelif borçlar

Son 10 yılın mevcut toplam borcu: 130 Milyon TL dır.

YAPILAN HİZMETLER:

 • Sanayi Camii ve Hizmet Binası yapımı tamamlanarak sanayi içme suyu problemi çözüldü. Elektrik altyapısı yenilendi.
 • Galericiler sitesi alt yapı içe suyu hattı ve yol düzenlemesi tamamlandı.
 • 300 kişilik Belediye düğün salonu yapımı tamamlanarak hizmete açıldı.
 • Belediye kültür merkezinin yanında bulunan Tenis kortu ile basketbol sahası yapımı tamamlanarak hizmete açıldı.
 • Belediye kültür merkezi önü peyzaj çalışması yapımı ve çocuk oyun grubu ve ailelerin piknik yapabileceği mesire alanı yapımı tamamlanarak hizmete açıldı.
 • Belediye halı saha yapımı tamamlanarak hizmete açıldı.
 • Kuran kursu yapımı tamamlanarak hizmete açıldı.
 • Adliye karşısında park yapımı tamamlanarak hizmete açıldı.
 • Mal Meydanı ve canlı hayvan borsası et entegre tesisi yapımı tamamlanarak hizmete açıldı.
 • 6 adet mahalle konağı tamamlanarak hizmete açıldı.(2 katlı alt kat taziye evi yeri üst kat çok amaçlı mahalle konağı yapıldı.)
 • Otobüs durakları yapımı tamamlanarak hizmete açıldı.
 • Asfalt Plenti yapımı tamamlanarak hizmete açıldı. Makine parkına yaklaşık 90 yeni araç kazandırıldı.
 • Paket arıtma tesisi tamamlandı. 35 milyon değerindeki su arıtma tesisi tamamlanma aşamasındadır.
 • Belediye garajı yapımı tamamlanarak hizmete açıldı.
 • 32 dairelik belediye konutları yapımı tamamlanarak hizmete açıldı.
 • Halk eğitim ve öğretmen evinin bulunduğu alana yapılan binaların yapımı tamamlandı.
 • Toplu taşımada kartlı sisteme geçildi.
 • Sütlü pınar mahallesine sağlık ocağı kazandırıldı.
 • Çay mahallesine sağlık ocağı kazandırıldı.
 • Kronikleşmiş hale gelen ve bir önceki belediye başkanlıkları döneminde uygulanan ve birçok vatandaşımızın mülkiyet problemi yaşamasına neden olan 3194 sayılı İmar kanunundan kaynaklı 18.madde problemi %90 oranında çözüme kavuşturuldu.
 • Tüm çevre şehirlerin uğrak alanı olacağı Patnos LİFE Avm yapımına başlandı. Büyük ölçüde tamamlandı.
 • Belediye ekmek fırını yapımı tamamlanarak hizmete açıldı.
 • Belediye araç filosuna 90 adet yeni araç kazandırıldı.
 • 17 mahallede alt yapı ve içme suyu hatları tamamlandı.
 • Yeni şehir kabristanı yapıldı. Hizmete hazır hale getirildi.
 • Dere ıslah projesi ile mesire alanı projesi tamamlandı.
 • Ağrı Van caddesine doğal gaz hattı döşenerek alt yapı sistemleri tamamlanarak ışıklandırma işlemleri yapıldı.
 • Cumhuriyet caddesi asfalt çalışmaları tamamlanarak doğalgaz hattı döşenmiş ve ışıklandırma işlemleri tamamlanmıştır.
 • Kimsesiz ailelere 10 adet ev yapıldı.
 • Engelli vatandaşlarımıza motorlu araç alındı.
 • Her ramazan 2 bin aileye gıda yardımı yapıldı.
 • Belediye iş merkezinin proje aşaması bitirildi.
 • Osmanlı parkı tamamen yenilenerek yeniden hizmete açıldı.
 • Belediye otobüsleri gece 24:00 e kadar hizmet vermeye başladı.
 • Yer altı çöp konteynırları yerleştirildi.
 • Kapalı Pazar ve kasaplar çarşısının proje çalışması tamamlandı.
 • Yeni merkez camisi çevre düzenlemesi tamamlandı. Peyzaj düzenlemesi tamamlandı.
 • Eski askerlik şubesi alanı kamuya kazandırıldı.
 • Evde bakım hizmetine geçildi.
 • 6-7 ekim olaylarında yakılan belediye hizmet binası tamamen yenilendi.
 • Yeni mahallede bulunan maliye lojmanlarının yeri, müftülük hizmet binasının yeri, öğretmen evi, halk eğitim, milli eğitim, kütüphane ve eski kaymakamlık ve emniyet binasının bulunduğu alan belediyeye kazandırıldı.
 • İlçemizin %80 oranında alt yapı ve içme suyu hatları tamamlandı.
 • Taşeron firmalar ile olan sözleşmeler feshedilerek belediye işçilerimizin özlük hakları yenilendi.
 • Beyaz saray caddesinde peyzaj ve çevre düzenlemesi yapılarak ışıklandırma işlemleri tamamlandı.
 • Eski erciş yolu alt yapı sorunlarıyla beraber yenilendi.
 • Şehircilik ilkeleri referans alınarak yeni imar uygulaması hayata geçirildi.
 • 214 bin m2 parke taşı oluk ve bordür taşı döşendi.
 • Tedaş hizmet binasının olduğu çevrede yol genişletme çalışması tamamlanıp asfalt yenilenmesi tamamlandı.

Sonuç olarak açıklanan borcun önemli bir kısmı önceki dönemlerden devam edegelen İller Bankası kesintileri, SGK ve Maliye borçları ve kamulaştırmasız el atma davalarından kaynaklanan tazminat ödemeleridir. Dönemimizde borçlanma miktarı yaklaşık 50 milyon TL’dir ve sadece Hayvan Borsası ve 2 adet içme suyu arıtma tesisinin yapımı için 100 milyon harcama yapılmıştır. Ayrıca asfalt plenti, garaj ve makine parkının kurulumu için 20 milyon gerekmektedir.

Dönemimizde ilçemizin enkaz halindeki altyapı, imar ve içme suyu problemleri çözülmüştür. Bugünkü yönetim sadece imar planının yeniden hazırlanması için bir çaba içine girse veya bir mahallenin altyapısını çözmeye çalışsa görecektir ki bu iş bakkal hesabı değil. Kamunun kaynaklarının şahsım tarafından satılığa çıkarıldığı iddiaları tamamen asılsız olup, her türlü iyi niyetten de yoksundur. Söz misali ilçemiz bünyesinde bulunan Osmanlı Parkının tarafımca satılığa çıkarıldığı iddiası ile 600 Milyon TL borç yapıldı iddiaları gayrı ahlaki olup, şahsımın ve Ak Partinin karalanması kampanyasından başka bir durumu ifade etmemektedir. Bilinçli bir şekilde yapılan bu kampanyanın amacı, 2014-2019 tarihleri arasında görev yaptığım Patnos Belediye Başkanlığının mali kaynaklarının sözde tüketildiğini belirterek, görevi devraldıkları tarih itibari ile herhangi bir hizmet ifa etmemektir. Bu tarz kişi veya kişilerin esas gayesi; belediyenin borçlarını gerekçe gösterip hizmet üretmemektir. Dolayısıyla halkımızın bu tarz asılsız iddialara itibar etmemeleri gerekmektedir. Bizler aynı aklın ilçemizi ne hale getirdiğini önceki dönemde gördük ve tecrübe ettik. Amaç yakmak, yıkmak ve bozmak ise bahane bulmak kolaydır. Yukarıda saydığımız hizmetlerin sadakası olacak işi yapsınlar sonra karşımıza çıkıp konuşsunlar.

Kıymetli vatandaşlarım,

Yukarıda izahını yapmış olduğum borç dökümü ile hizmet listemizi sunmamızın nedeni, kamuoyunda asılsız yere iddialarda bulunan kötü niyetli şahısların amaçlarını boşa çıkarmaktır. Halkımızın teveccühü ile 2014 tarihinde göreve geldiğim günden bugüne değin, her daim halka hizmet hakka hizmet mantığıyla hareket ettim. En temel amacım, güzel Patnos’umuza yeni bir misyon ve vizyon kazandırmaktı.

Sizleri en içten sevgi ve saygılarımla selamlarım.

İlgili Haberler