Okul Aile Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı!

10.06.2022 12:10

Resmî Gazete'de Millî Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

Okul Aile Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı!

Resmî Gazete’de Millî Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

Yayınlanan yönetmenliğe göre birlik tarafından gerçekleştirilecek tüm faaliyetler, 1739 sayılı Kanun’da yer alan Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine uygun olarak düzenlenecek. Faaliyet içerikleri öğrencilerin bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimleri ile Türk milletinin millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerine aykırı olmayacak şekilde planlanacak. Hazırlanan seminer; müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, defile, sergi, kermes ve benzeri faaliyetler, sosyal etkinlikler kurulu tarafından incelenecek ve okul müdürünün onayı ile gerçekleştirilecek.

Okul müdürü, birliğin yaptığı her türlü etkinlik ile iş ve işlemlerin ilgili mevzuata uygunluğunu denetleyecek ve birlik tarafından gerçekleştirilecek seminer; müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, defile, sergi, kermes ve benzeri faaliyetlerin öğrencilerin bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimleri ile Türk milletinin millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerine uygun olarak düzenlenmesini sağlayacak.

İlgili Haberler