Mehmet Metiner: “Türkiye yüzyılında Reis’in vizyonu ve misyonu…”

28.10.2022 10:47

Eski AK Parti Milletvekili ve Demokrasi ve Birlik Derneği'nin Genel Başkanı Mehmet Metiner, bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ve onun liderliğinden bahsetti.

Mehmet Metiner: “Türkiye yüzyılında Reis’in vizyonu ve misyonu…”

Eski AK Parti Milletvekili ve Demokrasi ve Birlik Derneği’nin Genel Başkanı Mehmet Metiner, bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ve onun liderliğinden bahsetti.

Genel Başkan Metiner’in yazısında, “Erdoğan liderliğini herkes not etsin.

Bu liderlik, bir partinin genel başkanlığından öte derin bir anlama sahip.

Vizyonu ve misyonu olan bir liderlik bu.

Türkiye’yle sınırlı olmayan bu liderliğin bir partinin dar kalıpları içine sıkıştırılması ne kadar yanlışsa, yalnızca ulusal sınırlar içine hapsedilmesi de bir o kadar yanlış.

Erdoğan liderliği AK Parti’yle ve Türkiye’yle kayıtlı değil.

***

Erdoğan liderliğine övgü, bir şahıs övgüsü değil. Daha açık bir ifadeyle belirtmek gerekirse, kişi kültüyle alakalı bir yüceltme hiç değil.

Erdoğan liderliğinin anlamı ve derinliği Erdoğan’ın şahsından farklı bir içeriğe sahip.

Erdoğan fani biri ama Erdoğan liderliği, içerdiği misyon ve anlam derinliği bakımından hayatiyeti olan bir olgu.

Bu sözlerimin anlam ve önemini bilmeyenler, Erdoğan’ın şahsına perestiş edildiği gibi bir sonuca varabilirler.

Peşinen belirteyim ki bu satırların yazarının kişi kültüne karşı derin bir alerjisi vardır.

Dahası, kişiyi kutsayan ve ululayan anlayışlara karşı şiddetli bir karşıtlığı vardır.

Erdoğan liderliğini Erdoğan’ın fani şahsını kutsamaya dönüştürenler bilesiniz ki evvelemirde Erdoğan’ın şahsında somutlaştırdığı ideallere ihanet etmiş olurlar.

Erdoğan sevgisinin perestliğe dönüşmesi, en başta Erdoğan’ın inancı gereği karşı olduğu bir sapkınlıktır.

***

Erdoğan liderliği, yürek coğrafyamızın en ücra köşelerinde karşılığını bulan tarihsel bir misyonun günümüzde ete kemiğe kavuşmuş halidir.

Türkiye sadece Türkiye’den ibaret değildir.

Türkiye yüzyılı Erdoğan liderliğiyle anlamını bulan yeni bir tarihsel değişimin ifadesidir.

Türkiye tarih sahnesine yeniden güçlenerek çıkan bir ülke.

Mihver ülke sıfatını Erdoğan liderliğiyle kazanan bir ülke.

Türkiye artık kendisine rol biçilen bir ülke değil; başkalarına rol biçen bir ülke.

Kendi politikalarını kendisi belirleyen güçlü bir aktör.

Sadece kendi bölgesinde değil küresel ölçekte ağırlığını her gün hissettiren bir ülke.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye şayet ayağına yeniden pranga vurulmazsa, yani siyaseten prangalara vurulmazsa, bu güçlü yürüyüşüyle Asya ve Avrupa’nın en güçlü ve etkili aktörü olarak yeni bir dünyanın oluşmasına öncülük edebilir.

Türkiye’nin bu geleceğe doğru yürüyüşünün lideri olan Erdoğan bu açıdan nirengi öneme sahip.

***

Erdoğan liderliği kaybederse sadece Türkiye değil, Türkiye’ye umut bağlamış herkes kaybeder. Yeni bir siyasi esaret dönemi kaçınılmaz hale gelir.

O yüzden diyorum ki Erdoğan’ı içeride kısır siyasi tartışmaların bir parçasına dönüştürmemek lazım.

Erdoğan liderliğini yalnızca AK Parti genel başkanlığının dar ve daraltıcı çerçevesi içine sıkıştırmamak lazım.

AK Parti’yi de herhangi bir partiye dönüştürmemek lazım.

Erdoğan’ı sadece AK Parti’nin liderine, AK Parti’yi de herhangi bir partiye dönüştürmek isteyenler bilesiniz ki Erdoğan liderliğini ve Erdoğan liderliğindeki AK Parti hareketine en büyük kötülüğü etmiş olurlar.

***

Türkiye yüzyılı, Erdoğan liderliğinin içeride herkesi kuşatan ve kucaklayan misyon ve vizyonla taçlandırılmalıdır.

Kısır siyasi tartışmalar ve polemikler, dışlayıcı ve suçlayıcı nazarlar, particiliği zararlı bir kutuplaşmaya ve taassuba dönüştüren söylemler Erdoğan liderliğinin ifade ettiği o derin misyonla mukayese edildiğinde küçük ve basit, bir o kadar da o misyona zarar veren eğilimlerdir.

Türkiye yüzyılı olsun isteniyorsa, Erdoğan liderliği her türlü partisel aidiyetlerin ve mülahazaların üstünde bir gereklilik olarak görülmeli.

Erdoğan’a dar particilik elbisesi giydirilirse yazık olur.

Erdoğan umarım kendisine ve ülkesine giydirilmek istenen dar partici gömleği yırtıp atan yeni bir misyonun ve vizyonun lideri olduğunu bugün bir kez daha herkese gösterir.” sözleri yer aldı.

İlgili Haberler