Kolay Sigorta uygulaması genişletiliyor

28.10.2021 10:22

Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı'na göre istihdam teşvikleri, sosyal güvenlik alanında yeni uygulamalar devreye girecek. Sosyal sigorta sisteminin kapsamı dışında kalan düşük gelirli çalışan grupları için gelir durumlarına uygun, düşük prim ödemeyi içeren, kolay sigorta uygulaması genişletiliyor.

Kolay Sigorta uygulaması genişletiliyor

Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı’na göre istihdam teşvikleri, sosyal güvenlik alanında yeni uygulamalar devreye girecek. Sosyal sigorta sisteminin kapsamı dışında kalan düşük gelirli çalışan grupları için gelir durumlarına uygun, düşük prim ödemeyi içeren, kolay sigorta uygulaması genişletiliyor.

 

Kolay sigorta uygulaması genişletilerek apartman görevlileri, ev hizmetlerinde çalışanlara yönelik kolay sigorta uygulaması eczane, bakkal, lokanta gibi binlerce işyerini de kapsayacak. Çalışanların özelliklerine uygun, düşük prim ödemeyi içeren sosyal sigorta programları devreye girerek düşük gelirli esnaf, çiftçi, mevsimlik tarım işçisi, ücretsiz aile işçileri gibi çalışan gruplar bu uygulamadan yararlanabilecekler.

 

Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı’na göre istihdam teşvikleri, sosyal güvenlik alanında yeni uygulamalar devreye girecek. Gelecek yıl 1.3 milyon istihdam öngörülen programa göre toplumun tüm kesimlerine insana yaraşır iş fırsatları sunulacak, kadın, gençler, özel politika gerektiren grupların istihdamı artırılacak. kayıtlı istihdamın artırılmasının güç olduğu sektörler belirlenerek, sektörlerin özelliğine uygun kayıt altına alma uygulamaları geliştirilecek. Sigorta sistemine giriş kolaylaşırken belge yükümlülüğü azaltılacak, ilave istihdam teşviklerinden yararlanma imkânı sağlanacak. Eczane, bakkal, lokanta gibi işyerlerinde uygulanması öngörülen kolay işverenlik uygulaması yaygınlaşacak.

 

Kapsamın genişletilmesiyle sosyal sigorta programlarına giriş-çıkış işlemleri birleştirilecek. Aylık sosyal güvenlik prim ve hizmet belgesi verme gibi yükümlülükler azaltılacak. Primler, işverenin SGK’ya beyan ettiği banka hesabından otomatik tahsil edilecek.

 

2022’de sosyal güvenlik kuruluşlarının toplam gelirlerinin 675.8 milyar, toplam giderlerin 714.7 milyar lira olacağı öngörülüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’na, emeklilere ek ödeme, devlet katkısı dahil olmak üzere 280.7 milyarlık bütçe transferi yapılacak.

 

Kayıtlı istihdamın teşvikine yönelik veri analizine dayalı risk odaklı denetim faaliyetleri yaygınlaştırılarak kayıtdışılığın yaygın olduğu sektörler başta olmak üzere yönlendirici ve rehberlik edici denetim faaliyetleri artırılacak. Bu kapsamda, kayıtdışı istihdam oranının yüzde 28.5’e düşürülmesi planlanıyor.

 

FENERBAHÇE-Kalamış Yat Limanı, Taşucu Limanı ve Geri Sahası ile Çal, Girlevik 2-Mercan, Kepez 1, Kepez 2, Dereiçi ve Koyulhisar HES’lerinin özelleştirme sürecine ilişkin iş ve işlemler tamamlanacak. TEİAŞ’ın, alternatif model olarak öne çıkan halka arz yöntemiyle özelleştirilmesi için hazırlık çalışmaları yapılacak.

 

Türkiye’de bu yıl sonu itibarıyla 22 milyar dolara ulaşması beklenen turizm gelirinin 2022’de 30.4 milyar dolara çıkması öngörülüyor. Gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergiler, diğer tasarruf araçlarının vergilendirilmesi dikkate alınmak suretiyle yeniden değerlendirilecek.

Kaynak: Ş.V

İlgili Haberler