Haziran ayında başlayacak uçuşlarda sıkı tedbirler uygulanacak!

28.05.2020 13:53

Haziran ayında başlayacak uçuşlarda sıkı tedbirler uygulanacak!
Tedbirlere uymayan kişiler havaalanına kabul edilmeyecek

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü,Haziran ayında başlayacak olan uçuşlar için bir genelge yayınlandı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda havalimanlarında haziran ayında başlayacak uçuşlar öncesinde Koronavirüs tedbirleri ile ilgili bir genelge yayımladı.

Genelgeye göre alınacak bazı tedbirler şöyle:

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, “Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesi”ni yayımladı. Bu sertifikaya sahip havalimanları, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı tüm tedbirlerin alındığını belgelemiş olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun açıkladığı, normalleşme sürecinde havalimanlarına verilecek “uçulabilir sertifikası” Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yayımlandı. SHGM web sitesi üzerinden “Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesi” ismiyle yayımlanan genelgede, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca havalimanlarına verilecek “uçulabilir sertifikası”nın şart ve koşulları yer aldı. Bu sertifikaya sahip havalimanları, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı tüm tedbirlerin alındığını belgelemiş olacak.

Söz konusu genelge, kara ve deniz üzerinde kurulu olan sivil hava ulaşımına açık havaalanlarını işleten gerçek ve tüzel kişileri, bu havaalanlarında havacılık faaliyetleri yürüten işletmecileri, havaalanı kullanıcılarını ve havaalanı işletmelerinin yönetici personelini kapsayacak şekilde hazırlandı.

Genelge çerçevesinde, her havaalanı işleticisi, belirlenen standart ve tavsiyeler ile Covid-19 önlem ve tedbirlerine uygun olarak “Havaalanı Pandemi Önleme Tedbirleri” el kitabını hazırlayarak Pandemi Komisyonunun uygun görüşü ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne sunacak. Ayrıca, el kitabında yer alan tedbirlerle ilgili olarak Sertifikalar devredilemeyecek ve 1 yıl geçerli olacak

Sağlık Bakanlığı’ndan görüş istenebileceği de bildirildi.

Genelge kapsamında verilen sertifika devredilemeyeceği gibi iade edilmediği, geri alınmadığı veya iptal edilmediği sürece, belirtilen usul ve esaslara uyulması şartıyla düzenlendiği tarihten itibaren 1 yıl geçerli olacak.

Bu kapsamda, oluşturulacak Havaalanı Güvenlik Komisyonu (Pandemi Komisyonu) Pandemi ile ilgili risk analizlerini yapacak ve gereken tedbirleri tespit edecek. Genelgede, söz konusu komisyona; Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Birim Sorumlusu, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün teşkilatlanmadığı havaalanlarında İl Sağlık Müdürlüğü temsilcisi ile Acil Sağlık Hizmetleri Yöneticileri, terminal işletmecisinin yöneticisi, yer hizmetleri kuruluşlarının yöneticileri ile ihtiyaç duyulan diğer personellerin de katılacağı belirtildi. Ayrıca genelgede, komisyona üye olarak; İlçe Sağlık Müdürü veya Toplum Sağlığı Merkezi Başkanının da dahil edilmesi önerildi.

Genelge şartlarını sağlayan havaalanları için kısıtlamalar kaldırılarak, yolcu trafiği açılacak

Genelgeye göre, havaalanı işletmecisi, Pandemi konusunda havaalanında hizmet veren kurum/kuruluşların kendi personellerine gerekli eğitimlerin sürekli olarak verilmelerini sağlamaktan ve takibinden sorumlu olacak. Ayrıca eğitimler, Pandemiye ilişkin Covid-19 politika ve uygulamaları ile Sivil Havacılık Genel Müdürlük yönlendirmeleri çerçevesinde belirlenecek. Genelgedeki tüm şartları sağlayan havaalanları için NOTAM ile getirilen yolcu seferleri kısıtlamaları kaldırılarak, yolcu trafiğine açılacak.

Yetersizlik veya kusur görülmesi halinde yaptırım uygulanacak

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, söz konusu şartlara uyulmaması, yetersizlik veya kusur görülmesi durumunda, bu durumun havaalanı işletmecisine bildirilerek yetersizlik veya kusurun derhal giderilmesi istenilecek. Tedbirlere uyulmadığı taktirde işletmeye idari yaptırım uygulanabilecek. Ayrıca, yetersizlik veya kusurların giderilmemesi halinde kusurun ciddiyetine ve toplum sağlığına yönelik mevzuatlara göre, SHGM tarafından işletmeye geçici olarak kapatma ve karantina uygulanması dahil her türlü tedbir alınabilecek.

Tedbirlere uymayan kişiler havaalanına kabul edilmeyecek

Genelge kapsamında “yolcu sağlığı ve güvenliği” başlığı altında hava yolunu kullanacak kişilerin havaalanına geliş/havaalanından gidiş için kullanılan özel toplu taşıma araçları da dahil olmak üzere, havaalanına ulaştıkları andan, varış noktalarındaki havaalanından çıkış yapacakları ana kadar yolcu, havaalanı işletmecisi, hava yolu kuruluşları, yer hizmetleri kuruluşları ve benzeri kurum/kuruluşların uygulaması gereken standart, tedbir ve önlemlere ilişkin bazı maddeler de yer aldı. Bu çerçevede; havaalanını kullanacak yolcuların sağlık otoritelerinin belirlemiş olduğu tedbirler ve kişisel koruyucu donanımları kullanımı zorunlu olacak. Uymayan kişiler, havaalanına, havaalanı tesislerine ve uçağa kabul edilmeyecek.

Ortak ve bireysel kullanım alanlarında sosyal mesafe ve maske kuralı uygulanacak

Ayrıca, havaalanına ulaşım için kullanılan özel toplu taşıma servislerinde seyreltilmiş oturma düzeni ile sosyal mesafe uygulaması (en az 1 metre) çerçevesinde yolcu taşınması sağlanırken, sürekli takip ve kontrol edilecek. Havaalanını kullanan yolculara termal kamera ve/veya temassız ısıölçer ile vücut sıcaklık ölçümleri uygulanacak. Öte yandan, maskesiz kişilerin havaalanı ve mütemmimlerine girişine izin verilmeyecek.

Söz konusu genelgede yer alan çalışan sağlığı ve güvenliğine ilişkin maddelerde ise, yolcu ve bagajları ile yakın temasta bulunacak olan ve yolcular ile yakın temasta bulunmayacak personel için kişisel koruyucu donanımların (tıbbi maske, eldiven, yüz koruyucu/gözlük) işveren tarafından temin edileceği ve personel tarafından görevde olduğu sürece kesintisiz kullanılacağı belirtildi.

Öte yandan, söz konusu genelgede “Tesislerde alınan ilave önlemler” başlığı altında yer alan kısımda, havaalanına ait tüm tesisler ve terminal binasında en az 1 metre olacak şekilde sosyal mesafenin korunmasına yönelik önlemler alınması, bu çerçevede; hava yolunu kullanacak kişilerin havaalanına ulaştıkları andan varış noktalarındaki havaalanından çıkış yapacakları ana kadar karşılaşabilecekleri güvenlik noktaları, check-in, yeme-içme alanları, giriş tahditli salonlar, boarding ve benzeri dahil tüm alanlarda sosyal mesafe önlemleri alınacağı, her kurum/kuruluşun kendi tesisinin havalandırmasından ve bakımından sorumlu olup, havalandırma sistemlerinin bakım sıklıklarının artırılacağı kaydedilirken, “Tesislere Yönelik Alınabilecek Ortak Tedbirler” başlığı altında da, el dezenfektanlarının türü, tuvalet temizliği, ortak kullanımdaki kapıların nasıl kullanılacağı, yolcuların temasının çok olduğu alanların temizlik sıklığının arttırılacağı ve sıklıkla temas edilen bölümlerin dezenfektanla kaplanacağı bilgisi paylaşıldı.

Genelgeyi görmek için tıklayınız http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/mevzuat/sektorel/genelgeler/2020/Havaalani-pandemi-tedbirleri.pdf

İlgili Haberler