CHP, istenen belgeleri açıkladı!

11.03.2023 16:11

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçim tarihinin açıklanmasıyla beraber, Cumhuriyet Halk Partisi de milletvekili aday adaylığına başvuruda bulunacak vatandaşlar için istenen belgeleri açıkladı.

CHP, istenen belgeleri açıkladı!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçim tarihinin açıklanmasıyla beraber, Cumhuriyet Halk Partisi de milletvekili aday adaylığına başvuruda bulunacak vatandaşlar için istenen belgeleri açıkladı.

CHP’nin açıkladığı belgeler aşağıda yer almaktadır;

1. Aday adaylığı başvuru belgesi

2. Özel ödenti makbuzu

3. Nüfus cüzdanı örneği

(T.C. Kimlik Numarasını gösterir nüfus cüzdanı ya da kimlik kartının noterce

onaylanmış örneği veya e-devlet kapısından alınmış (karekodlu) nüfus kayıt

örneği)

4. Öğrenim durumunu gösterir diploma örneği

(Sadece diplomayı veren kurum veya noterce onaylanmış belgeler ya da edevlet kapısından alınan (karekodlu) öğrenim/mezun belgesi)

5. Adli sicil ve arşiv kaydı belgesi (Sabıka kaydı)

(Milletvekili adaylığı için olduğu belirtilmiş Cumhuriyet Başsavcılığından alınan

ıslak imzalı belge veya e-devlet kapısından alınmış (karekodlu) adli sicil ve arşiv

kaydı belgesi)

6. İki adet biyometrik fotoğraf

7. Askerlik durum belgesi

(Oy verme günü itibariyle askerlikle ilişiği olmadığına dair askerlik şubesinden

alınmış ıslak imzalı belge veya e-devlet kapısından alınmış (karekodlu) askerlik

durum belgesi)

8. Görevden çekilmesi gerekenler için istifa/ayrılma belgesi

( Kurumun evrak kaydı yaptığına ilişkin ibare bulunmalıdır).

9. Sağlık raporu örneği veya engelli kimlik kartı örneği

(Engel durumu %40 ve üzerinde olanlar için)”

İlgili Haberler