BİK Yönetim Kurulu 2022 Yılı 14. Toplantısı Yapıldı

21.06.2022 15:42

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2022 yılı 14. toplantısı 21 Haziran 2022 tarihinde yapıldı.

BİK Yönetim Kurulu 2022 Yılı 14. Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2022 yılı 14. toplantısı 21 Haziran 2022 tarihinde yapıldı.

Kurumun teşkiline dair 195 Sayılı Kanunun 2. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102. ve 103. maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 Sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir.

Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 88 basın mensubuna 6.000 Türk lirası, 1 basın mensubuna ise 9.600 Türk lirası faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 537.600 Türk lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazeteler hakkında yapılan işlemler neticesinde; Antalya’da yayınlanan bir gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin Künye ve Zorunlu Bilgiler Şartını; Trabzon’da yayınlanan bir gazetenin Teslim Yükümlülüğü Şartını; Osmaniye’de yayınlanan üç ayrı gazetenin Dizgi-Tertip Ve Baskı Şartını; Erzincan’da yayınlanan bir gazetenin ise Dizgi-Tertip-Baskı, Künye ve Zorunlu Bilgiler Şartlarını ihlal etmesi nedeniyle muhatap Gazetelere 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca; Antalya’da yayınlanan bir gazeteye 1 gün, dğer gazetelere ise 3’er gün süreyle resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

Basın Ahlak Esasları Kapsamındaki Kararlar

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 Sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde İstanbul’da yayınlanan 5 gazetenin muhtelif tarihlere ait nüshaları ve internet sitelerine ilişkin gündeme alınan şikâyet dosyalarına dair yapılan inceleme neticesinde;

• İstanbul’da yayınlanan dört ayrı gazetenin gündeme alınan şikâyet dosyasına dair yapılan değerlendirmede Basın Ahlak Esaslarına aykırılık teşkil etmediği görüldüğünden, 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği uyarınca herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına,

• İstanbul’da yayınlanan bir diğer gazetenin ise resen gündeme alınan dosyasına dair yapılan değerlendirmede; 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73. maddesine göre 7 gün süreyle resmi ilan ve reklamlarının kesilmesine ve ek göstergeden yararlandırılmamasına karar verilmiştir.

Bolu’da yayınlanan ve resmi ilan yayınlamak için bekleme süresi içinde bulunan ‘Mengen Hedef’ gazetesinin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 57. maddesine göre yapmış olduğu isim değişikliği müracaatı üzerine bu konuda alınan kararın muhatap gazeteye tebliğini müteakiben 1 (bir) ay içerisinde uygulanmak üzere isminin ‘Bolu Hakimiyet’ olarak değiştirilmesine izin verilmiştir.

İlgili Haberler