BİK Yönetim Kurulu 2022 Yılı 13. Toplantısı Yapıldı

11.06.2022 01:39

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2022 yılı 13. toplantısı 10 Haziran 2022 tarihinde yapıldı.

BİK Yönetim Kurulu 2022 Yılı 13. Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2022 yılı 13. toplantısı 10 Haziran 2022 tarihinde yapıldı.

Basında Fikren veya Bedenen Çalışanların Borç Para Talepleri Hakkında

Kurumun teşkiline dair 195 Sayılı Kanunun 2. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102. ve 103. maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 Sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir.

Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 102 basın mensubuna 6.000 Türk lirası, 4 basın mensubuna ise 9.600 Türk lirası faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 650.400 Türk lirası borç para yardımı, 1 kişiye ise 4.000 Türk lirası muhtaçlık yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğine Dair Kararlar

Resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazeteler hakkında yapılan işlemler neticesinde; Uşak’ta yayınlanan bir gazetenin sevk edilen ilanı gününde yayınlamaması nedeniyle muhatap Gazeteye 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca; 7 gün süreyle resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

Basın Ahlak Esasları Kapsamındaki Kararlar

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 Sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde İstanbul ve İzmir’de yayınlanan 14 gazetenin muhtelif tarihlere ait nüshaları ve internet sitelerine ilişkin gündeme alınan şikâyet dosyalarına dair yapılan inceleme neticesinde;

• İstanbul’da yayınlanan altı, İzmir’de yayınlanan yedi ayrı gazetenin gündeme alınan şikâyet dosyasına dair yapılan değerlendirmede Basın Ahlak Esaslarına aykırılık teşkil etmediği görüldüğünden, 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği uyarınca herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına,

• İstanbul’da yayınlanan bir diğer gazetenin ise resen gündeme alınan dosyasına dair yapılan değerlendirmede; 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73. maddesine göre 7 gün süreyle resmi ilan ve reklamlarının kesilmesine ve ek göstergeden yararlandırılmamasına karar verilmiştir.

Yönetim Kuruluna Yapılan İtirazlar

Zonguldak’ta bir gazetenin Asgari Satış Fiyatı ve Komisyon Oranı, Defter Tutma şartını ihlaline dair hakkında alınan Genel Müdürlük ısrar kararına itirazın değerlendirilmesi sonucunda muhatap gazetenin itirazının reddine karar verilmiştir.

İlgili Haberler