Belediyeler Toplu Taşımaya Gelir Desteği Sağlayabilecek

25.12.2021 16:37

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu’nda yapılan değişikliklere göre toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlar için taşıma yapan gerçek ve tüzel kişilere belediyelerce gelir desteği ödemesi yapabileceği hükme bağlandı.

Belediyeler Toplu Taşımaya Gelir Desteği Sağlayabilecek

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu’nda yapılan değişikliklere göre toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlar için taşıma yapan gerçek ve tüzel kişilere belediyelerce gelir desteği ödemesi yapabileceği hükme bağlandı.

25 Aralık 2021 tarih ve 31700 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu’nda yapılan değişikliklerle, toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlar için taşıma yapan gerçek ve tüzel kişilere belediyelerce gelir desteği ödemesi yapabileceği hükme bağlandı.

Kanunun 9 uncu maddesi ile 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7’nci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde yapılan değişiklikle; büyükşehir belediyelerinin, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabileceği;

Kanunun 10 uncu maddesi ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci maddesine eklenen fıkra ile de; belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabileceği hükme bağlanmıştır.

Yapılan değişiklikten önce gelir desteği, belediyeler aracılığı ile sadece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılmakta iken bundan böyle belediyeler tarafından da şehir içi toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere gelir desteğinde bulunulabilecektir.

İlgili Haberler