DOLAR 31,0708 0.17%
EURO 33,6790 -0.05%
ALTIN 2.032,040,76
BITCOIN 15855111,05%
Ağrı

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Ak Parti’de Adaylık Süreci Resmi Olarak Başladı

Ak Parti’de Adaylık Süreci Resmi Olarak Başladı

ABONE OL
18:55 | 03 Kasım 2018 18:55
Ak Parti’de Adaylık Süreci Resmi Olarak Başladı
0

BEĞENDİM

ABONE OL

“Belediye başkanlıkları ve meclis üyelikleri için başvurularının başlangıcı 5 Kasım 2018 tarihidir”

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri İçin Ak Parti’de Belediye Başkanlıkları İçin Aday Adayı Başvuru Başlangıç Tarihleri İle İlgili Açıklama Şöyle : 05.11.2018 Bitiş : 12.11.2018

Belediye ve İl Genel Meclisi Üyelikleri için: Başlangıç : 05.11.2018 Bitiş : 03.12.2018

ADAYLIK İŞ VE İŞLEMLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR (31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde)

1. BAŞVURU TARİHLERİ

Aday adaylığı başvuruları aşağıda gösterilen tarihler arasında yapılacaktır.

a) Belediye Başkanlıkları için: Başlangıç : 05.11.2018 Bitiş : 12.11.2018

b) Belediye ve İl Genel Meclisi Üyelikleri için: Başlangıç : 05.11.2018 Bitiş : 03.12.2018 (Başvurular, hafta sonları da kabul edileceğinden teşkilat binaları açık ve müracaat almaya hazır tutulacaktır).

2. BAŞVURU YERİ:

Aday adaylığı başvuruları aşağıda belirtilen parti teşkilat kademelerine yapılacaktır.

1- BELEDİYE BAŞKAN ADAYLIKLARI: a- Büyükşehir ve İl Belediye Başkan aday başvuruları bizzat yazılı olarak Genel Merkez veya Genel Merkeze iletilmek üzere İl Başkanlıklarına,

b- İlçe ve Belde Başkan aday başvuruları bizzat yazılı olarak İl Başkanlıklarına veya İl Başkanlıklarına iletilmek üzere İlçe Başkanlıklarına yapılacaktır.

2- İL GENEL MECLİSİ VE BELEDİYE MECLİSİ ÜYESİ ADAYLIKLARI: İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyelikleri aday başvuruları bizzat yazılı olarak İlçe Başkanlıklarına yapılacaktır.

3. BAŞVURU ŞEKLİ : 1- Adaylık Başvuruları, aksecim.akparti.org.tr adresinde bulunan ilgili seçim türüne ait formların, E-BAŞVURU yöntemiyle doldurularak istenilen eklerle birlikte sisteme aktarılmak suretiyle adaylık ön başvurusu gerçekleştirilecektir.

Başvurunun kesinleşmesi için adaylar, bizzat ilgili teşkilat birimine giderek sistemde doldurduğu formun çıktısını imzalayacaktır. Aksi halde başvurular işleme konulmayacaktır.

Adaylık başvurusunu aksecim.akparti.org.tr adresinde bulunan E-BAŞVURU yöntemiyle yapamayanlar, ilgili Teşkilat birimine giderek bizzat başvuru işlemlerini yaptırabileceklerdir.

2- Başvuru formları, ilgili Teşkilat Kademesince “Gelen Evrak” kayıt defterine tarih ve sıra numarası verilmek suretiyle kaydedilecek ve aday başvurusunu yapana başvurunun alındığına dair tarih ve sıra numarasını gösterir “alındı belgesi” imzalanıp mühürlenerek verilecektir.

4. BAŞVURUYA EKLENECEK BELGELER:

1- Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi (Hangi Adaylık türü ile ilgili olduğu belirtilerek adliyelerden veya e-Devlet üzerinden)

2- Diploma fotokopisi (Başvuru sırasında parti yetkilisi tarafından aslı görülmek suretiyle onaylanacak),

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C Kimlik Numarasını gösterir şekilde),

4- Askerlik durum belgesi (Askerlik şubesinden veya e-Devlet üzerinden alınacak),

5- Başvuru aidatı dekontu (İlgili İl/İlçe Başkanlıklarının hesabına yatırılacak ve dekont üzerinde aday adaylığı başvuru ücreti olduğu bilgisi yer alacaktır)

6- Adaylık için istifası zorunlu olan kimselerin, ilgili mercilere sunulmuş istifa veya emeklilik dilekçelerinin fotokopisi,

7- Engellilik oranı %40 ve üzerinde olan aday adayları ‘Engelli Kimlik Kartı’ veya ‘Sağlık Kurulu Rapor’ fotokopisi.

5. ADAY BAŞVURU AİDATI:

I-BAŞVURU AİDATINI TAHSİLE YETKİLİ TEŞKİLAT KADEMELERİ

a- Belediye Başkan Adayları

Büyükşehir ve İl Belediye Başkan aday başvuruları İl Başkanlığı Hesabına,

İlçe ve Belde Başkan Aday başvuruları İlçe Başkanlığı hesabına yatırılacaktır.

b- Belediye Meclis Üyesi Adaylıkları

İl Belediye Meclis Üyeleri aday başvuruları Merkez İlçe Başkanlığı hesabına,

İlçe Belediye Meclis Üyesi aday başvuruları, İlçe Başkanlığı hesabına,

Belde Belediye Meclis Üyesi aday başvuruları,İlçe Başkanlığı hesabına yatırılacaktır.

c- İl Genel Meclisi Üyesi Adaylıkları

İl Genel Meclisi Üyesi aday başvuruları ilgili İlçe Başkanlığı hesabına yatırılacaktır.
Banka hesabı dıŞında baŞvuru aidatı tahsil edilmeyecektir.

II-BAŞVURU AİDAT MİKTARLARI (Parti Tüzüğü 134/5.maddesi)

1- BELEDİYE BAŞKAN ADAYLIK BAŞVURU AİDATI

a- BüyükŞehir Belediye BaŞkan Adaylıkları: Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adaylarından 10.000 TL (On Bin Türk Lirası)

b- İl Belediye Başkan Adaylıkları

Nüfusu 100.000 (yüz bin) üzerinde olan illerde, 5.000 TL (Beş Bin Türk Lirası)

Nüfusu 100.000 (yüz bin)’ile ve az olan illerde, 3.000 TL. (Üç Bin Türk Lirası)

c- İlçe Belediye Başkan Adaylıkları

Nüfusu 200.000 (iki yüz bin)’den fazla olan ilçelerde 3.000 TL. (Üç Bin Türk Lirası)

Nüfusu 50.000’den- 200.000(iki yüz bin)’e kadar olan ilçelerde 2.500 TL.(İki Bin beş yüz Türk Lirası)

Nüfusu 50.000 (Elli Bin) ve daha az olan ilçelerde, 1.500 TL (Bin beş yüz Türk Lirası)

d- Belde Belediye Başkan Adaylıkları

Belde Belediye Başkanı aday adaylarından 1.000 TL (Bin Türk Lirası)

2-BELEDİYE ve İL GENEL MECLİS ÜYELİĞİ ADAYLIK BAŞVURU AİDATI

Büyükşehirlerdeki belediye meclisi aday adaylarından 1.000 TL(Bin Türk Lirası)

İl Genel Meclisi üyesi ve Büyük şehir olmayan diğer illerin Belediye Meclisi üyesi aday adaylarından 500 TL (Beş yüz Türk Lirası) olarak belirlenmesine,

3- AİDATLARLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR
ADAY ADAYLARINDAN BAŞVURU AİDATLARI DIŞINDA HERHANGİ BİR BEDEL TALEP EDİLMEYECEKTİR.

KADIN ADAY ADAYLARI İÇİN BAŞVURU AİDATLARI BELİRLENEN MİKTARIN 1/2 ORANINDA UYGULANACAKTIR.
ENGELLİ ADAY ADAYLARI İÇİN BAŞVURU AİDATLARI BELİRLENEN MİKTARIN 1/4 ORANINDA UYGULANACAKTIR.

6.BAŞVURU ŞARTLARI:

Genel şartlar: Mahalli idareler seçimlerinde adaylık başvurusunda bulunacak adayların adaylık için Kanunla öngörülen şart ve nitelikleri taşıması zorunludur. Adaylık başvurusunda bulunan kimsenin partimiz üyesi olması zorunlu değildir.

7. ADAY OLAMAYACAKLAR:

Kanuni şartları taşımayanlar,

AK PARTİ Tüzüğüne göre yetkili parti disiplin kurullarının kararı ile Partimizden ihraç edilenler,

Tüzüğün 58.maddesine göre ihraç kararı gerektiren bir fiil nedeniyle işten el çektirilenler,

Partimiz Milletvekilinin birinci ve ikinci derece kan ve sıhri hısımları milletvekilinin seçim çevresinden, İl ve İlçe Başkanlarının birinci ve ikinci derece kan ve sıhri hısımları ise il veya ilçe başkanının görev yaptığı il veya ilçeden aday olamazlar.

8. ADAYLIK İÇİN İSTİFASI GEREKENLER
1) Aday olmak isteyen;
a) Hâkimler ve savcılar,
b) Yüksek yargı organları mensupları, c) Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları,
d) Yükseköğretim Kurulu üyeleri,
e) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, f) Kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, g) Subaylar ile astsubaylar, h) Siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu baĢkan ve üyeleri, i) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar en geç 1 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar 2839 sayılı Kanun’un 18. maddesi uyarınca görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmak zorundadır. 2) Kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday olacaklar da, en geç 1 Aralık 2018 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere emeklilik isteğini belirten dilekçelerini en geç 1 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar vermeleri gerekmektedir.

3) Kadın ve Gençlik Kollarında görev yapan BaĢkan ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Belediye BaĢkanlıklarına adaylık müracaatında bulunacaklar istifa etmek zorundadır. Meclis Üyeliği (Belediye ve Ġl Genel) için aday müracaatında bulunacak olanların istifa etmesi zorunlu değildir.

9. BAŞVURULARIN GENEL MERKEZE GÖNDERİLMESİ

İl başkanlıklarına yapılan aday adaylığı başvuruları, aşağıdaki şekilde Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığı’na teslim edilecektir.

Dosyaların Hazırlanması

1-İl başkanlıklarına yapılan başvuruların tamamı evrak asıllarıyla birlikte her bir başvuru ayrı bir şeffaf dosyaya konulmak suretiyle klasörlere, aday adaylarının ad ve soyadına göre alfabetik sırada düzenli biçimde yerleştirilecek ve klasörün üzerine o İl’in büyük harflerle adı yazıldıktan sonra aday adaylarının alfabetik sırada ad ve soyadı listesi eklenecektir. 2-Birden fazla klasör kullanılan durumlarda klasörlere numara verilecek ve İl adı her klasör üzerine yazılacaktır. Bu durumda aday adaylarının ad ve soyadı listesi, sadece 1 klasöre konulacaktır. 3-Aday adaylığı başvuru formlarının birer fotokopisi alınarak il başkanlıklarınca muhafaza edilecektir. 4-Genel Merkez’e yapılan aday adaylığı başvurularının birer sureti, Genel Merkez tarafından, teslimat sırasında İl başkanlıklarına verilecektir.

Dosyaların Genel Merkeze Teslimi 1-Yukarıda belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyaları, İl Başkanı veya İl Seçim İşleri Başkanı ile İl Sekreteri tarafından en geç 14 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığına alındı belgesi karşılığında bizzat teslim edilecektir. 2-Zorunlu hallerde teslimat şartları için Genel Merkez SKM Başkanı ile görüşülecektir. Başvuru dosyalarında tüm evrakların eksiksiz olduğu kontrol edilecektir.

III-TAAHHÜTNAME Adaylık başvurusunda bulunan kimseden, parti teşkilatı hesabına yatırılan başvuru aidatını aday olamaması durumunda geri talep etmeyeceğine dair taahhütname alınıp, başvuru formuna eklenecektir.(EK:2)

10. ADAYLARIN NİHAİ OLARAK BELİRLENMESİ VE SEÇİM KURULLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ

1-İller dahilindeki, il ve ilçe Belediye Meclisi ile İl Genel Meclisi asıl ve yedek üye adaylarının, ilgili il yürütme kurulları kararı ile belirlenerek, Genel Merkez incelemesine müteakip Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığının koordinasyonunda İl ve İlçe başkanlıkları tarafından, süresinde, ilgili seçim kurullarına bildirilmesi sağlanacaktır.

2-Büyükşehir, İl, İlçe, ve Belde Belediye Başkan Adaylarının, İl İlçe Seçim kurullarına bildirilme şekli, Merkez Yürütme Kurulu Kararları ile belirlenerek, Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığı koordinasyonunda, süresinde ilgili Seçim Kurullarına bildirilmesi sağlanacaktır.

11. ADAY BELİRLEME USULÜ Tüm seçim çevrelerinde, Parti adaylarının tespiti ve sıralamasında Merkez Yoklaması usulü uygulanacaktır.

ALINDI BELGESİ

(31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Aday Adayı Başvuruları için )

ADAY ADAYININ Adı Soyadı : ………………………………………………..………
Aday Adayı olduğu seçim türü : ……………………………………………….………..
Aday Adayı olduğu İl/İlçe/Belde : ……………………………………………..…………
Başvuru No : ………………………Başvuru Tarihi: ..…../….…/2018

ADAY ADAYINDAN ALINAN EVRAKLAR 1- Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi (Hangi Adaylık türü ile ilgili olduğu belirtilerek adliyelerden veya e-Devlet üzerinden)

2- Diploma fotokopisi (Başvuru sırasında parti yetkilisi tarafından aslı görülmek suretiyle onaylanacak),

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C Kimlik Numarasını gösterir şekilde),

4- Askerlik durum belgesi (Askerlik şubesinden veya e-Devlet üzerinden alınacak),

5- Başvuru aidatı dekontu (İlgili İl/İlçe Başkanlıklarının hesabına yatırılacak ve dekont üzerinde aday adaylığı başvuru ücreti olduğu bilgisi yer alacaktır).

6- Adaylık için istifası zorunlu olan kimselerin, ilgili mercilere sunulmuş istifa veya emeklilik dilekçelerinin fotokopisi,

7- Engellilik oranı %40 ve üzerinde olan aday adayları ‘Engelli Kimlik Kartı’ veya ‘Sağlık Kurulu Rapor’ fotokopisi.

BELGEYİ DÜZENLEYENİN :

Adı ve Soyadı :…………..…………………….…………..
Partideki Görevi :…………………………………………….
AK PARTİ ………… Başkanlığı Mühür/İmza

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.