AİÇÜ’de Yeni Koronavirüs (COVID-19) Tedbirleri Sıkı Bir Şekilde Sürdürülüyor

17.03.2020 12:09

AİÇÜ’de Yeni Koronavirüs (COVID-19) Tedbirleri Sıkı Bir Şekilde Sürdürülüyor

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), ülkemizde görülen ilk Koronavirüs (COVID-19) vakası sonrası alınan önlemleri dikkatli bir şekilde yerine getirmeye devam ediyor.

Koronavirüs tehdidinin ilk ortaya çıktığı günden itibaren gerekli tedbirlerin alındığı, çalışanlar ile öğrencilerin Koronavirüs’ten korunma yöntemleri hakkında bilgilendirildiği AİÇÜ’de ilk olarak geçtiğimiz 28 Şubat’ta Prof. Dr. Güray OKYAR ve Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet PARLAK tarafından “Korona Virüs Hijyen ve Enfeksiyondan Korunma” konulu bir panel gerçekleştirildi. Üniversite yönetimi tarafından öğrenci, akademik ve idari personelin sağlığı ve güvenliğini korumak amacıyla faaliyetler dikkatle yerine getirilirken, gerekli önlemler ivedilikle alındı.

Dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs (COVID-19) nedeni ile Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan tedbirler kapsamında Rektörlük bünyesinde bir komisyon kurulduğunu belirten AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, komisyon tarafından alınan kararların ivedilikle hayata geçirildiğini ifade etti.

Prof. Dr. KARABULUT, alınan kararlar ile ilgili şunları söyledi:

“1. Sağlık Bakanlığı’nın “Koronavirüsü Koruma ve Kontrol Önlemleri” adı altında göndermiş olduğu yazısı ve ekinde yer alan afişleri tüm birimlere gönderilerek, personele ve öğrencilere duyurusunun yapılması sağlanmıştır.

2. Üniversitemiz temizlik personellerine tüm birimlerin temizliği ve Koronavirüs ile ilgili tedbirlerin alınması yönünde gerekli bildirimler yapılmıştır.

3. Üniversite bünyesindeki tüm lavabolarda kişisel temizlik malzemeleri başta olmak üzere genel temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması sağlanmıştır.

4. Yerleşkelerdeki kapalı alanlar, sık kullanılan ortak yaşam alanları, kurum araçları ve otobüs durakları devamlı olarak ilaçlanmaktadır.

5. Üniversitemiz mekânlarında yapılacak olan konferans, sempozyum vb. akademik etkinlikler yanında öğrenci kulüplerinin toplu etkinlikleri ile kampüslerimize ziyaret içeren tüm tanıtım faaliyetleri iptal edilmiş,

6. Bütün binalardaki ilan panolarına ve öğrencilerimizin ve tüm mensuplarımızın görebileceği yerlere Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı bilgilendirme afişleri asılmış,

7. Sağlık Bakanlığı’nın Koronavirüsüne karşı tanıtıcı ve koruyucu önlemlerinin yer aldığı bilgilendirmeler ve linkler, Üniversite web sayfasında açılır pencere (pop-up) biçiminde paylaşılmış,

8. Üniversitemizde görev yapan akademik ve idari personelden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Enstitü, Yüksekokul, Konservatuar, Meslek Yüksek Okulu ve bağımsız Vakıf Meslek Yüksekokulu müdürleri hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde bulunanlar ile hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmış,

9. Üniversitemizde görev yapan akademik ve idari personelin önceden planlanmış olanlar dahil olmak üzere tüm yurtdışı çıkışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiş,

10. Üniversitemizde eğitim-öğretim, akademik değişim programları, sosyal ve kültürel faaliyetler, spor müsabakaları vb. çeşitli kapsamdaki, akademik veya idari personel ya da öğrenci katılımlı bütün yurtdışı faaliyetleri (önceden planlanmış olanlar dahil) ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiş,

11. Örgün eğitim programlarına devam eden tüm ön lisans ve lisans öğrencileri gibi sağlık, öğretmenlik, programlarından staj ve uygulamalı eğitimleri olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin de eğitimlerine ara verilmiş,

12. Tüm Öğrencilerimiz özellikle de yabancı uyruklu öğrencilerimiz yurt dışına çıktıkları takdirde, dönüşte pandeminin durumuna göre sorun yaşayabilecekleri, uçuşlarının iptal olabileceği, döndüklerinde en az 14 gün eğitime devam edemeyebilecekleri ve başkaca sorunlar yaşayabilecekleri hususunda bilgilendirilmiş,

13. Mevlana veya Erasmus gibi değişim programları kapsamında yurtdışında olup yurda dönen öğrencilerin ders intibakları hususunda mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirler alınmış,

14. Üniversitemizde süreçlerin etkin ve dinamik olarak yürütülebilmesi için konuya ilişkin belirlenmiş olan rektör yardımcısının başkanlığında komisyon oluşturulmuş; öğrencilerle iletişim ve takip sistemi gözden geçirilerek güncellenmiş; akademik ve idari personel ile öğrencilerin düzenli olarak gelişmeler hakkında bilgilendirilmeleri için gerekli hazırlıklar yapılmıştır.”

 

İlgili Haberler