AİÇÜ’de Akreditasyon Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

28.04.2023 13:22

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi tarafından “Akreditasyon Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi.

AİÇÜ’de Akreditasyon Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi tarafından “Akreditasyon Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi.

Yapılan bilgilendirme toplantısına; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Şimşek, Prof. Dr. Mucip Genişel, AİÇÜ genel sekreteri M. Nuri Kılıç, daire başkanlarımız, kalite kurulu üyeleri, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim elemanları ve fakültemiz idari personeli katıldı.

Fen Edebiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Rıdvan Durak, akademik programların akreditasyonu ve hazırlık süreçleri hakkında sunum gerçekleştirdi. Durak,  öğrenci kabulü, program öğretim amaçları, program çıktıları, öğretim planı, öğretim kadrosu, yönetim yapısı, eğitim-öğretim/fiziki altyapı, kurum desteği ve parasal kaynaklar ile sürekli iyileştirme, akreditasyon süreci ve değerlendirme aşamaları hakkında bilgiler verdi.

Prof. Dr. Rıdvan Durak  “Akreditasyon, akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı ve/veya yükseköğretim kurumu tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence sürecidir. Yükseköğretimde akreditasyon akademik kalite, saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun bir aracıdır. Amacı ise yükseköğretim kurumlarının karşılıklı birbirlerini tanıma sürecini kolaylaştırmak ve hızlandırmak ile diploma ve unvanların karşılaştırılabilmesine yardımcı olmaktır.

Program bazında Akreditasyonun sürecinin başarıyla tamamlanması durumunda gerek bilimsel gerekse eğitim-öğretim noktasında çok önemli getirileri olacaktır. Ayrıca dış değerlendirici bir kurum tarafından lisans programlarımızın kalitesinin tescil edilmiş olması önemlidir. Bu, Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği gereğince 2027 yılına kadar bütün yükseköğretim kurumlarının Kurumsal Akreditasyon çalışmaları için de iyi bir başlangıç olacaktır.

Bu konuda teşvik ve desteklerinden dolayı başta değerli Rektörümüz Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’a teşekkürlerimi sunarım. Dekan yardımcılarımıza, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerimizin tüm öğretim elemanlarına, fakültemiz dekanlık idari personeline ve Öz Değerlendirme Raporlarının hazırlanmasında hem programlarımız hem de dekanlığımız için gerekli dokümanların hazırlanması konusunda yardımcı olan üniversitemiz paydaş birimlerine teşekkür ederim.” dedi.

İlgili Haberler