AİÇÜ işçi alımı yapacak!

14.02.2023 11:59

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, yaptığı açıklamayla kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu.

AİÇÜ işçi alımı yapacak!

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, yaptığı açıklamayla kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu.

AİÇÜ tarafından yapılan açıklamada, alımı yapılacak sürekli işçilerin vinç operatörü, buldozer operatörü vs. gibi pozisyonlarda görev yapacağı yer aldı. Yer alan ilana başvuru için bazı bilgilerin de gerekli olduğu bildirildi.

İşte Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi sürekli işçi alım ilanı için bilgiler

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak. İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5) Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.

İlgili Haberler