AĞRI VALİLİĞİ ÇOCUKLARA ŞEHİRLERARASI YOLCU BİLETİ SATIŞI HAKKINDA YÖNERGE

12.10.2018 18:41

AĞRI VALİLİĞİ ÇOCUKLARA ŞEHİRLERARASI YOLCU BİLETİ SATIŞI HAKKINDA YÖNERGE

AĞRI VALİLİĞİ ÇOCUKLARA ŞEHİRLERARASI YOLCU BİLETİ SATIŞI HAKKINDA YÖNERGE

Karar Tarihi : …/09/2018

Karar Sayısı : 2018/….

AMAÇ :

Madde-1: Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı, eğitimli ve topluma yararlı bireyler olarak yetişmeleri, her türlü tehlikeden korunmak suretiyle sosyal hayatta yerlerini almaları, çocukların beden ve ruh sağlığına zarar veren ya da zarar verme riski taşıyan fiziksel, duygusal, zihinsel ve cinsel gelişimlerini olumsuz yönde etkileyen kötü muamelenin, çocuk istismarının ve suça sürüklenmelerinin önlenmesi en temel görevlerimiz arasında yer almaktadır.

Bu nedenle bu yönerge ilimizde, ailesinin ve kurumun bilgisi dışında evden ve yurttan kaçarak kayıp olan çocuk ve gençlerin başlarına gelebilecek, ileride yaşamlarını olumsuz yönde etkileyecek olayların engellenmesi, izinsiz il dışına çıkmalarının önüne geçilmesi ve ailelerdeki kayıp çocuk infialinin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması amacını taşımaktır.

KAPSAM :

Madde-2: Bu yönerge 18 yaşından küçüklere şehirlerarası otobüs terminallerinde, havaalanında ve acentelerde bilet satışının nasıl yapılacağı hususlarını kapsamaktadır.

DAYANAKLAR :

Madde-3: Bu Yönerge;

1- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

2- 4721 Türk Medeni Kanunu,

3- 5442 sayılı İl İdare Kanunu,

4- 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu,

5- 5326 sayılı Kabahatler Kanunu

6- 2001 Yılında yayınlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği,

TANIMLAR :

Madde-4: Bu yönergede geçen;

a) Yolcu Terminali: Şehirlerarası ve ilçeler arası yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacıları ve/veya acenteleri ile bunların yolcularına hizmet veren yapı ve tesisini,

b) Yazıhane/Acente (Bilet Satış Gişesi ): Ulaştırma Bakanlığı’ndan aldıkları yetki belgesi ile terminalde özel ve tüzel kişilere münhasır kara yolu ile yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmiş iş yerlerini,

c) Otobüs: Yapısı itibariyle insan taşımak için imal edilmiş ve şoförü dâhil 9 kişiden fazla yolcu taşımaya uygun motorlu taşıtı,

d) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile, on sekiz (18) yaşını doldurmamış kişiyi tanımlamaktadır.

e) Havaalanı: Şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacıları ve/veya acenteleri ile bunların yolcularına hizmet veren yapı ve tesisini,

GENEL ESASLAR :

Madde-5: Şehirlerarası otobüs terminallerinde, havaalanında ve bunların acentelerinde, bilet satış yerlerinde 18 yaşından küçüklere bilet satışı yapılamaz.

Madde-6: 18 yaşından küçükler seyahatleri için yanlarında velisi, vasisi veya kanuni temsilcisi bulunmadan yalnız başına bilet talep etmeleri halinde, iletişim araçları ile velisi, vasisi, kanuni temsilcisi ile irtibata geçilerek çocuğun seyahatinden bilgilerinin olup olmadığı teyit edilir, bu durum tutanağa bağlandıktan sonra bilet talep eden çocuğa bilet satışı yapılır.

Madde-7: Bilet almak isteyen çocuk öğrenci olduğu için seyahat edeceğini söylüyor ve bunu öğrenci belgesiyle ispat edebiliyorsa ailesi ile irtibata geçilmesine gerek yoktur.

Madde-8: 18 yaşından küçükler yalnız başına bilet talep ettiklerinde velisi, vasisi veya kanuni temsilcisinin bilgisinin olmadığı tespit edilmesi halinde bu durum derhal kolluk görevlilerine bildirilecektir.

CEZAİ MÜEYYİDE :

Madde-9 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi uyarınca, bu yönergenin 5.6.7. ve 8. maddelerinde belirtilen hususlara uymayan kişiler hakkında kolluk kuvvetlerince, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereğince idari işlem uygulanır.

YÜRÜRLÜLÜK :

Madde-10 Bu yönerge hükümleri Ağrı Valisi tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME :

Madde-11 Bu yönerge hükümleri Ağrı Valiliği tarafından yürütülür.

İlgili Haberler