Ağrı Geven Balı Yüksek Kaliteye Sahip!

29.09.2022 16:24

Coğrafi işaret alan Ağrı Geven Balının muhteviyatının TSE tarafından yayınlanan bal tebliğine uygunluğunun incelenmesi için yapılan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı tarafından yapılan analizlerinde elde edilen değerlere göre balın yüksek kaliteye sahip olduğu belgelendi.

Ağrı Geven Balı Yüksek Kaliteye Sahip!

Coğrafi işaret alan Ağrı Geven Balının muhteviyatının TSE tarafından yayınlanan bal tebliğine uygunluğunun incelenmesi için yapılan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı tarafından yapılan analizlerinde elde edilen değerlere göre balın yüksek kaliteye sahip olduğu belgelendi.

Türk Patent Enstitüsünce 17 Mart tarihinde Coğrafi İşaret alan Ağrı Geven Balının muhteviyatının Türk Standartları Enstitüsü tarafınca yayınlanan TS 3036 bal tebliğine uygunluğunun incelenmesi için, bal üreticilerinin talebi üzerine Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Müdürlüğünce teslim alınan 26 örnekte muhtelif parametrelerde bal analizleri gerçekleştirildi.

Yapılan analizde balda şeker katkısının ya da kullanımının bir göstergesi olan Sakkoraz miktarının ölçümü sonuçlarına göre 26 bal örneğinin tümünde 100 g bal içerisindeki Sakaroz miktarı 1 gramın altında olduğu tespit edildi. Bal tebliğine nazaran bu sınır 5 gram ile 100 gram olarak belirlendiği göz önüne alındığında bütün örneklerin tebliğe uygunluğu anlaşılıyor. Ayrıca örneklerin tamamının tebliğde belirtilen Fruktoz /Glukoz oranına (0,9-1,4) uygun olduğu belirlendi.

Laboratuvar analizlerinin sonuçları hakkında konuşan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvar Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Akın Akıncıoğlu, değerlerin yüksek olmasının nebat örtüsü ve yükseltinin mühim katkı sağladığını bununda balın standardını artırdığını söyledi.

Balda ortalama 20 değişik parametrede analizler gerçekleştirdiklerini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Akın Akıncıoğlu, “Bu yıl Ağrı Geven Balı Coğrafi İşaret almaya Türk Patent Enstitüsü tarafınca layık görüldü. Ağrı Geven Balının analizlerini laboratuvarımızda gerçekleştirdik. Laboratuvarımızda ortalama olarak 20 farklı parametrede analizler gerçekleştirdik. Bu parametreler balın kalitesinin yanında doğallığının da bir göstergesidir. Bu hususta yaptığımız analizlerde Ağrı’da bal üretimi yapan 26 değişik çiftçimiz bize başvurdular. Bu ballarda yaptığımız analizlerde toplam şeker profiline baktık öncelikle. Balda 5 farklı şekerin miktarını belirliyoruz, burada önemli olan Sakaroz miktarı, Furoktuz ve Glukoz oranı miktarı ölçümleri önem arz ediyor. Türk standartları bal tebliğinde bunların kriterleri var. İncelediğimiz şeker profilinde sakaroz miktarı bal tebliğinde belirtilen miktarın altında bulunduğunu tespit ettik. Yani yüzde 1’in altında bulunduğunu bütün ballarda tespit ettik.

Elde edilen değerlere bakılırsa, tebliğde bal üretimi ve çay şekeri babında tamamen uyduğunu burada anlatım etmek gerekiyor. Bunun yanında yaptığımız analizlerde Furuktoz, Glukoz oranının da önemi var. Tebliğde bu oranın yüzde 60’tan fazla olması gerekirken ballarda aldığımız analizlerde bu oranın yüzde 65 ila yüzde 75 içinde bulunduğunu ve böylelikle bal tebliğinde anlatılan değerler içinde bulunduğunu belirtmek istiyorum. Balda mühim prolin aminoasitinin, bir parametre olan balda doğallığın, herhangi bir şekerin katkılanmadığını gösteren bir parametre bize. Tebliğde bu oran 180 miligram/kilo iken bizim analiz ettiğimiz 26 farklı Ağrı Geven Balında bu oranın standarttın çok üzerinde olduğunu ve Ağrı’da üretilen Geven Balının kalite kriterini çok yüksek olduğunu belirtmek isterim.

Ülkemizin doğusunda el değmemiş bir doğa var, bu tabiatında doğal olarak çok çeşitli bitkisel floriya sahip olduğu çalışmalarla ortaya konulmuş. Bu yüzden bu bölgede arı yetiştiriciliği ve arı ürünlerinin oldukça iyi değerlere haiz olduğunu belirtmek icap eder. Ayrıca ilimizdeki coğrafi koşullar göz önüne alındığında ilimizde çiçeklenme periyodu yükseltiden dolayı uzun bir süreç alıyor. Ve bu süreç arıcılığın daha uzun bir süreçte gerçekleşmesini ve çiçeklenme döneminin uzun olmasından dolayı bal kalitesini de olumlu etkilediğini belirtelim.” dedi.

İlgili Haberler