Ağrı Defterdarlığı Basın Bülteni

28.12.2020 17:20

Ağrı Defterdarlığı Basın Bülteni

Ağrı Defterdarlığı Vergi Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması İle İlgili Bir Basın Bülteni Yayımladı

Vergi Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması İle

İlgili Yasanın Müracaat Süresi 31 Aralık 2020 tarihinde Sona Erecektir

Söz konusu Kanun ile;

• Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizlerin yeniden yapılandırılması,

• Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi,

• Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,

• Motorlu Taşıtlar Vergisi borcuna bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması,

• Öğrenim ve/veya katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması,

• Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim yapılması,

• Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında %25 indirim yapılması,

• Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitler halinde ödenmesi,

• Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi,

• 7143 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması,

• 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması

gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.

Bu imkanlardan faydalanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir.

Mükelleflerimizin daha sonra herhangi bir cebren tahsil ve haciz işlemleri ile karşılaşmamaları için Vergi Dairelerine veya İnteraktif Vergi Dairesine başvuruda bulunmaları faydalarına olacaktır.

Mükelleflerimize, kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İlgili Haberler