Ağrı Baro Başkanı Aydın ”Yargı Reformu Stratejisinin Açıklanmasına İştirak Etti”

31.05.2019 10:46

Ağrı Baro Başkanı Aydın ”Yargı Reformu Stratejisinin Açıklanmasına İştirak Etti”

Ağrı Baro Başkanı Av.Mehmet Salih AYDIN 30 Mayıs 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde açıklanan Yargı Reformu Stratejisine iştirak etti. Savunma Hakkının Etkin Kullanılmasının Sağlanması ilk defa ayrı bir başlık olarak Reform belgesinde yer aldı.

Yargı Reformu Stratejisinde Savunma mesleğine yönelik öngörülen reformlar;

1- Avukatlık stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında başarılı olma şartı getirilmesi

2- Avukatların bilgi ve belge temin etmelerine ilişkin yetkileri genişletilmesi

3- Hukuki güvenliğin artırılması için Tapuya ilişkin işlemler, Gayrimenkulün aynına ilişkin işlemler,belli miktarların üzerindeki kira sözleşmeleri ile bazı iş ve işlemlerin avukat aracılığıyla yapılması zorunluluğu

4- Bazı davalarda avukatla temsil zorunluluğu

5- Avukatların sundukları belgelere güvenin esas olması

6- Avukatlık hizmetleri üzerindeki vergi yükünün azaltılması

7- Kamu Avukatlarının çalışma esasları ve özlük hakları iyileştirilmesi

8- Meslekte belli bir kıdeme ulaşan avukatlara Yeşil Pasaport verilmesi

9- Hukuk Fakültesi kontenjanı düşürülerek ilk 100 bine giren öğrenciler hukuk fakültesine kayıt yaptırabilecek

10- Hukuki himaye sigortası etkili hale getirilmesi

İlgili Haberler