AFAD Personel alımı yapacak

21.11.2021 10:28

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni personel alımı yapılacak.

AFAD Personel alımı yapacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni personel alımı yapılacak.

Resmi Gazetede yayınlanan ilana göre AFAD personel alımı yapıyor. Taşra teşkilatında çalışacak 1101 boş pozisyon için uygulamalı ve sözlü sınav ile sözleşmeli arama ve kurtarma personeli alınacak. Adaylar başvurularını 18 – 27 Kasım arası e – devlet üzerinden yapabilecekler. E-Devlet’ten Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ile cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden internet üzerinden başvuru yapılabiliyor. Başvurular için son haftaya girilmiş durumda.

AFAD personel alımı için genel şartlar şunlardır:

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

– Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

– KPSSP puan türünden 60 puan ve üzerinde puan almış almak

– Adaylar sadece bir öğrenime başvurabilir

– Kamu kurum ve kuruluşlarda 4/B olarak çalışmamak

– Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

AFAD Personel alım maaşları ise şu şekilde;

– Hizmet süresi 5 yıldan az olan personeller için 4 bin 340 lira

– Hizmet süresi 5 – 10 arası olanlar için 4 bin 375 lira

– 10 – 15 arası 4 bin 410 lira

– 15 – 20 yıl arası hizmet süresine sahip kişiler için 4 bin 450 lira

– Hizmet süresi 20 yıl ve üstü olanlar için 4 bin 615 TL

Kaynak: Ş.V

İlgili Haberler