Adalet Bakanlığı 160 ceza infaz kurumu katibi alımı yapacak

30.12.2020 13:17

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 160 ceza infaz kurumu katibi alımı yapacağını ilan etti. Ceza infaz kurumu katibi ne iş yapar? Ceza infaz kurumu katibi ne kadar maaş alıyor? İşte CTE katip alımı tüm detayları

Adalet Bakanlığı 160 ceza infaz kurumu katibi alımı yapacak

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 160 ceza infaz kurumu katibi alımı yapacağını ilan etti. Ceza infaz kurumu katibi ne iş yapar? Ceza infaz kurumu katibi ne kadar maaş alıyor? İşte CTE katip alımı tüm detayları…

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 160 ceza infaz kurumu katibi alımı ilanı yayınladı. CTE katip alımı Van, Tekirdağ, Mersin, Kocaeli, Kayseri, İzmir, İstanbul, Hatay, Diyarbakır ve Balıkesir şehirlerine yapılacaktır. Ceza infaz kurumu katibi ne iş yapar? Ceza ve infaz kurumu katibi ne kadar maaş alıyor? Lise, önlisans ve lisans mezunları başvuru yapabilecek.

Ceza İnfaz Kurumu katibi ne iş yapar?

Ceza İnfaz katipleri, verilen hükümlerin girişleri ve çıkışları başta olmak üzere hükümlülerle ilgili kayıtları, tutuklu nakil işlemleri ve disiplin kayıtlarını tutan memurlardır. Bununla birlikte Yazı işlerinde görev alarak tutulan belge ve kayıtları ilgili yetkililere ulaşmasını da sağlarlar.

Cezaevi Kâtibi ne kadar maaş alır?

İnfaz kurumlarında görevli Cezaevi Katibi diğer memurlar gibi medeni durumlarına göre değişir. Ayrıca görev yılı ve eğitim durumları da bu gelirlere etki eden faktörlerdir. Ancak Ceza İnfaz Kurumu katibi 4.150 TL maaş almaktadır.

Tüm ilanlara anlık ulaşmak için (kamu personeli alımı) cep uygulamasını indirin veya Facebook sayfasından takip edin.

Başvuru genel şartları

Türk Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
Askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)

Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 05.02.2020 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezi sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla (ceza infaz kurumu katibi) 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

Özel şartları lise önlisans lisans

Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.).

Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya son başvuru tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak.

Başvuru tarihi ve şekli

Başvurular 18 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayıp, 05 Şubat 2021 Cuma günü mesai saati bitiminde (16:00) sona erecektir. Adaylar, yapılacak olan sözlü sınav ve uygulamalı sınava, adalet komisyonu başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri EK-1 (İnternet sitemizde yer almaktadır.) başvuru formunu doldurup, öğrenim belgesi ve sınav sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlığına (sınav merkezi) veya herhangi bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına başvuracaklardır.

CTE Başvuru Kılavuzu : https://www.isilanlarikariyer.com/d/file/adalet-bakanligi-cte-infaz-memuru-katibi-alimi.pdf

İlgili Haberler