31 Mart 2019 Yerel Seçimler İçin İstifa Edecek Kamu Görevlilerinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Açıklanan nedenlerle;

1- Aday olmak isteyen;

• Hâkimler ve savcılar,

• Yüksek yargı organları mensupları,

• Yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları,

• Yüksek öğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri,

• Kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile
yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri,

• Subay ile astsubaylar,

• Siyasi partilerin il, ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile

• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst
birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların
yönetim ve denetim kurullarında görev alanların,en geç 1 Aralık 2018 Cumartesi günü saat: 17.00’ye kadar 2839 sayılı Kanunun 18. maddesi uyarınca görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerektiğine ve ayrıca bunlar için aynı  Kanunun 19. maddesinde yer alan görevden ayrılmaya ilişkin hükümlerin uygulanmasına,

2- Kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday olacakların en geç 1 Aralık 2018
Cumartesi tarihinden geçerli olmak üzere emeklilik isteğini belirten dilekçelerini en geç 1 Aralık  2018 Cumartesi günü saat: 17.00’ye kadar vermeleri gerektiğine,

3- Görev yaptıkları yerden aday olmak isteyen siyasi partilerin il, ilçe yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de en geç 1 Aralık 2018 Cumartesi günü saat: 17.00’ye kadar istifa etmeleri gerektiğine ve istifa etmelerine ilişkin esas ve usullerin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 40 maddesi uyarınca belirlenmesine….

HABERE YORUM GÖNDER

Please enter your comment!
Please enter your name here